Архив по месеци: февруари 2020


Пести усилията на 70 работници по време на беритба и има целогодишно приложение с модулни системи за беритба, ронкане, очистване, подрязване, пръскане, обезлистяване и др. От самото начало, през 1975 г., гроздокомбайните Braud предоставят най-качествения гроздобер с най-висока производителност. И днес новите серии Braud 9000 продължават традицията. За повече от […]

Гроздокомбайните BRAUD на NEW HOLLAND – лидерство и иновации с ...


  С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24.02.2020 г. От стартирането на кампания 2020 г. всички земеделски стопани, които извършват земеделска […]

Кандидатстването по мярка 13 „Плащания за райони с природни или ...


Днес, 28 февруари 2020 г., петък, Държавен вестник обнародва промените в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми за кампанията за директни плащания […]

Обнародвани са промените в Наредбите за кампанията за Директни плащания ...От ДФ „Земеделие” напомнят, че днес, петък – 28 февруари 2020 г. изтича срокът за прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март […]

Изтича приемът на заявления за хуманно отношение към птиците


До 28 февруари новата тематика на изложение Архитектурно-строителна седмица предлага модерни решения в зала 4 на Интер Експо Център Отоплителна техника за висока енергийна ефективност, подови конвектори, климатизация и лазерно 3D сканиране от последно поколение, умни решения за дома и офиса. Това са само част от решенията на изложение Архитектурно-строителна […]

Всичко за отоплението, климатизацията, сградната автоматизация и Smart решенията – ...


На 26 февруари в Русенския университет беше представена визията за университет/училище на бъдещето. Нейни автори са ректорът на русенската Алма Матер чл. – кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и проф. Ангел Смрикаров, ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии. Визията беше представена пред учители от три русенски училища: Общообразователно училище […]

Визията за университет/училище на бъдещето беше представена в Русенския университетПреведоха над 75,6 млн. лв. (75 678 249 лв.) на 40 510 земеделски стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн. Финансовата подкрепа, утвърдена преди ден от управителния съвет на фонда, е изплатена в пълен размер за кампания 2019 на производителите, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, […]

Тютюнопроизводителите получиха над 75,6 млн. лева за кампания 2019


С допълнителни 12,9 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Средствата се осигуряват съгласно заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, ръководител на управляващия орган. […]

С 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова ...


Въпросите, пряко касаещи строителния сектор и продукти от последно поколение, са във фокуса на посетителите от България и чужбина Инвестициите в строителния сектор, природосъобразните решения, противопожарната безопасност. Това са само част от темите на многобройните събития за строителния сектор днес. Всички те ще се състоят в Интер Експо Център, който […]

Кои са събитията за строителния сектор днес?  В Регистъра на биологичното земеделие към момента са въведени 40% от данните за площите в система на контрол. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов. Над 30% от контролиращите биологични фирми (сертифициращи) вече са попълнили коректно данните за площите на операторите си. До 1-ви март останалите […]

Заместник-министър Чавдар Маринов: Към момента в Регистъра на биологичното земеделие ...


Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2020 г. Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta […]

Отпускат 500 хил. лева за борба с доматения молец


Бюджет от 1,2 милиона лева за 2020 г. утвърди управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство […]

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. леваУтвърдиха финансов ресурс от 1,8 млн. лева за 2020 г. по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Чрез помощта се компенсират част от […]

Картофопроизводителите получават 1,8 млн. лева за борба с вредителите


Разпределиха 100 000 лева за 2020 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” Овощарите и градинарите ще могат да подават заявления за държавната помощ в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 9 март до 30 септември 2020 г., съобщиха от пресцентъра […]

Отпускат 100 000 лева за сертифициране на стопанствата по стандарта ...


От 16 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Максималният размер […]

От 16 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска ...Финансов ресурс в размер до 77 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2019 г. утвърди на свое заседание УС на ДФ „Земеделие“, съобщиха от пресцентъра на институцията. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния […]

Тютюнопроизводителите ще получат 77 милиона лева за кампания 2019


Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за занаяти по подмярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. От постъпилите 29 проекта 25 са преминали до оценка за административно съответствие и допустимост, а 4 […]

Отхвърлиха 90% от проектите за занаяти по подмярка 6.4.1  от ...


Констатира две нови огнища на Инфлуенца по птиците от щама H5N8 в животновъдни обекти в землищата на селата Трилистник и Пъдарско в област Пловдив, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Във фермата в с. Трилистник се отглеждат 55 437 кокошки носачки, а в обекта в с. Пъдарско – 11 600 патици мюлари. […]

Регистрираха две нови огнища на Инфлуенца по птиците в България