admin


03-BG_facebook-Hackaton_1200x628px_08-2019
Организаторите на събитието вярват, че високите технологии и земеделието трябва да работят в синхрон Модерно, прецизно, високотехнологично и напълно цифровизирано – такова е земеделието на бъдещето. В това вярват организаторите на първия в България Агро Хакатон* – Посолство на Кралство Нидерландия в България, НИК Електроникс ЕООД и NIK Academy, FarmHack.NL […]

Първи агро хакатон в България


свине
След 1 септември 2019 г. ще започне изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Право на обезщетение имат стопанствата в 20 км санитарни […]

Изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопанство ще ...


БАБХ
В цялата страна са извършени 13 622 проверки, съставени са 186 акта През месец юли 13 677 кг и 86 л храни от животински и неживотински произход са насочени за унищожаване от инспекторите от „Контрол по храните” към областните дирекции на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Храните са конфискувани […]

Изтеглиха и насочиха за унищожаване 13 677 кг и 86 ...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Село Осиково е много старо българско селище, намира се в Чернатишкия дял на Западни Родопи. Води началото си от времето на тракийските владетели. Няма съмнения за това, защото в селото е намерена много тракийска керамика, както и множество хромели – тракийски каменни мелници, които датират от преди две хиляди години. […]

Празник на ягодата в село Осиково


Aquamat_sn
Отглеждането на качествена продукция от ягоди директно на почва и на открито става все по-трудна задача поради непостоянния климат и множеството вредители. Това води до необходимостта производителите да направят насажденията си възможно най-малко зависими от екстревностите на климата и биологичните вредители. Важно е ягодите да бъдат отделени от почвата с […]

Повдигнато отглеждане на ягоди в саксииOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Опитната станция за ягодоплодни култури е пряк наследник на Отдела по градинарство към Централния земеделски изпитателен институт, София (1910 г.). Той започва своята дейност през 1936 г. в кв. „Павлово“ с трима старши научни сътрудници. С оземляването му през 1942 г. е преместен край гара Костинброд. Въз основа на Министерско […]

Български малинов сорт Люлин


sn_1
Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните БАМ-Я е създадена през 2013 година и наброява186 членове. Тя е с нестопанска цел, но членовете ѝ притежават над 80% от площите с малини в България, които са над 21 000 декара. През последните години се наблюдава бурно навлизане на много нови сортове за […]

Подкрепа за родното малинопроизводство


sn_9
„Рио Агро” ООД е създадена през 2017 година като част от семейния бизнес, който развиваме повече от 25 години. Основният предмет на дейност е внос и търговия на земеделска техника. Седалището на нашата компания се намира в гр. Попово. В гр. Попово и гр. Лозница се намират 70% от малиновите […]

Механизирана беритба на малинисорт Миро
Сорт МИРО Сорт Миро е получен чрез междувидова хибридизация от кръстосването на сортовете Плевенски фаворит х Надежда в опитното поле на Института по лозарство и винарство-Плевен от М. Иванов, З.Наков и А. Илиев. Гроздът е много голям (23,0/16,5 cm) цилиндрично-коничен, полусбит. Дръжката е среднодълга, дебела, вдървесинена в основата. Чепката на […]

Новоселекционирани сортове и клонове лози в Института по лозарство и ...


Дунавия
Пшеница сорт Венка 1 Сорт Венка е белокласа осилеста пшеница с червено зърно. Класът е средноедър, добре озърнен. Зърното е средноедро с добра стъкловидност-70%, маса на 1000 зърна 41 g, хектолитрова маса 80 kg/hl. Сортът е с много добра братимост. Има среднокъс вегетационен период, средновисоко и с добра устойчивост на […]

Селекционни постижения на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”- Русе


фиг. 1
Създаденият нов метод на шоково преохлаждане се използва в областта на земеделието за борба с плевелите през вегетацията на трайните насаждения – лозя и овощни градини, окопните култури и зеленчуците, отглеждани както на открито и в оранжерии, без използване на химични средства (хербициди). От машините за екологична борба с плевелите […]

Нов метод за екологична борба с плевелитеДЗИ
(Продължава) В Добруджанския земеделски институт действа програма по селекция на зимни сортове пшеница. През последните години са оригинирани няколко сорта зимна твърда пшеница. Сорт зимна твърда пшеница Северина Сорт Северина – белокласа, белоосилеста твърда пшеница със зимен тип на развитие var. leucurum Alef. Получен от кръстосването на сорт Vitron (от […]

Сортове зимна твърда пшеница от Добруджанския земеделски институтDFZ - mladi fermeri dogovori-3
Изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев връчи на официална церемония първите 36 договора на млади фермери, кандидатствали при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. „За мен е привилегия и удоволствие да връча договори на млади хора, които имат желание […]

Васил Грудев: Младите фермери инвестират основно в биоземеделиетоМЗХГ
На 9 септември 2019 г. стартира прием на заявления по схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Той ще продължи до 27.09.2019 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Бюджетът на помощта за тази година е 84 […]

Предстои прием на заявления за „Помощ под формата на отстъпка ...


ДФЗ
Приключиха кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за кампания 2019, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. В резултат на проверките в заявленията на 10 992 бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на 5 901 ха. За […]

Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2019


БАБХ
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира нови случаи на Африканска чума при диви свине, както следва: в землището на с. Бистренци, общ. Бяла, обл. Русе – обявено на 12.08.2019 г. на територията на общ. Девин, обл. Смолян – обявено на 13.08.2019 г. в землището на с. Желява, общ. […]

Констатирани са нови случаи на Африканска чума при диви свине