admin


Korica2021
Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на КОВИД 19 и спазването на противоепидемичните мерки, Русенският университет съобщава на кандидат-студентите, че осигурява възможност за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една избрана специалност в редовна форма на обучение, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. За целта платформата […]

Русенският университет въвежда онлайн предварително кандидатстване и записване


download (7)
Популацията на диви свине е ефективно редуцирана и през този ловен сезон отстреляните диви свине са с над 60% по-малко от предходния. Това сочат обобщените от Изпълнителна агенция по горите данни за дивечовия запас по информация, изготвена със съдействието на ловните сдружения. Планът за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването […]

През този ловен сезон са отстреляни над 60% по-малко диви ...


Ledolom
Екипи на Регионална дирекция по горите – Берковица и целият състав на Учебно опитно горско стопанство – Петрохан, с . Бързия се включиха в разчистването на пътя от паднали и пречупени дървета и клони през вчерашния ден, съобшиха от пресцентъра на ИАГ. Горските служители са реагирали незабавно със специализирана горска […]

Разчистват пътното платно по прохода ПетроханДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди 4 500 000 лева за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2021 г. Изплащането на ДДС по двете схеми е регламентирано в националното законодателство. Тяхното прилагане е уредено в чл. 2, ал. 2, т.2 […]

Утвърдиха 4,5 млн. лева за възстановяване на ДДС по училищните ...


ДФЗ
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди годишна лихва в размер на 2,50% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г. Досегашният  лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. Решението за намаляването му беше взето на база предприети от ДФЗ […]

2,50% лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското ...


Image_6082533_133_0
  Утвърдиха годишен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 6 000 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Помощта се предоставя на два […]

Отпускат се 6 млн. лева за зимни пръскания през 2021 ...ДФЗ
УС на ДФ „Земеделие” утвърди общ финансов ресурс до 14 428 962 лв. за изплащане на втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2020 г. През октомври миналата година ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от  17 474 467 лева на 4104 […]

Животновъдите получават втори транш от 14,4 млн. лв. по ПНДЖ1


download (2)
През 2021 г. общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседаниe Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. Одобреният финансов ресурс се разпределя по 35 млн. лв. за всяка от двете схеми – „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти […]

Разпределени са 70 млн. лева за хуманно отношение към свине ...


download (3)
До 15 февруари 2021 г. организациите на производители на плодове и зеленчуци, сключили договори за финансово подпомагане и изпълняващи одобрени оперативни програми, могат да подадат заявки за окончателно плащане в oбластните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация, съобщиха от пресцентъра на фонда. Необходимо е бенефициентите по схемата […]

Организациите на производители на плодове и зеленчуци подават заявки за ...download
Повече от 650 проверки за нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършили екипите на Регионална дирекция по горите – София от началото на 2021 г. Повече от 650 проверки за нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на […]

Установиха незаконна сеч в два частни имота


МЗХГ
Европейските и национални схеми за качество, в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г., ще насърчават производството на продукти със защитени географски означения и специфичен характер. Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари. Това стана ясно по […]

Схеми за качество в новата ОСП ще насърчават производството на ...


Pchela
Предвижда се комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. Целта е да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. Това […]

Комплекс от мерки в сектор „Пчеларство“ са заложени в Стратегическия ...articles__99fa7fb9b55e74bc53690ed638bbe530
Земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2020 по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън (КЛЧ), са получили кратко съобщение (SMS). По този начин са били информирани, че трябва да докажат реализацията на произведената продукция. Съобщението е изпратено до фермерите от телефонен номер 180-080, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.. […]

Производителите на картофи, лук и чесън получиха SMS за доказване ...


beekeepers
Общо 500 потребители – 300 пчелари и 200 земеделски стопани, са се регистрирали до момента в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ). Земеделските производители са […]

500 пчелари и производители са се регистрирали до момента в ...


Service_2019_002
  Практически съвети от сервизните техници на ИНТЕРАГРИ България за предсезонната поддръжка на вашия трактор New Holland.  С наближаване на пролетния сезон, предстоят дни на усилена работа на полето за вашия трактор. Увеличете шансовете си за перфектна сеитба с професионална предсезонна поддръжка на вашия трактор New Holland в сервизите на […]

Погрижете се за вашия трактор преди сезона – той ще ...download
В периода 11 – 20 януари 2021 г. ДФ „Земеделие“ отваря нов прием на заявления за одобрение на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за настоящата учебна година 2020/2021 г. Допълнителната възможност за кандидатстване се дава с цел да бъдат обхванати повече образователни институции. Допустими за участие са […]

Отварят допълнителен прием по училищните схеми


ДФЗ
Изготвен е индикативния график за Кампания 2020 ДФ „Земеделие” изготви индикативният график за предстоящите директни плащания за Кампания 2020. Ръководството на ДФЗ – Разплащателна агенция продължава водената до момента политика  по публичност и информиране на земеделските производители кога да очакват постъпления по съответните схеми и мерки през следващите 6 месеца. […]

Продължава по-ранното изплащане на средства към земеделските стопани


МЗХГ
До момента са сключени 10 договора на стойност 6.3 млн. лева Проектни предложения на стойност 15,6 млн. лева са одобрени по мярката за иновации от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансирани ще бъдат общо 26 проекта. До момента по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на […]

Проектни предложения на стойност 15,6 млн.лв. са одобрени по мярката ...