фигура 6
Деградацията на почвата е процес на влошаване на нейните свойства и намаляване на плодородието й. Тя възниква под действието на естествени причини и най-вече, вследствие на неправилната дейност на човека. Съчетанието между специфичните природни и стопански условия на територията на България, създава предпоставки за висок риск от развитие на процеси […]

Защита от деградация  на земеделските земи


мегатрон академия
Фирма Мегатрон даде старт на своя нов проект МЕГАТРОН АКАДЕМИЯ, който е част от дългосрочната им кампания „Бизнесът в помощ на образованието“. Компанията предлага ПЛАТЕНА стажантска програма за сервизни инженери, с продължителност на стажа минимум 60 дни (в периода от 15-ти юни до 15-ти септември). Предложението е отправено към амбициозните […]

Мегатрон академия


RU_tex1
Русенското изложение на техника, технологии, стоки и услуги е единствено по рода си в Централния северен район на страната и е третото по големина в България. Организира се основно от факултетите „Аграрно-индустриален”, „Транспортен” и „Електротехника, електроника и автоматика” на Русенския университет и със съдействието на област Русе, община Русе и […]

XIX-то Русенско изложениеES
Европейска комисия: Европейската комисия е готова с предложение за намаляване на подкрепата на фермери през финансовата 2018 г. Предстои то да бъде гласувано до 30 юни. Целта е създаване на кризисен резерв, който да бъде използван при нужда. Предложението за финансова дисциплина се обсъжда всяка година и съкращава разходите по […]

За директните плащания


Petar Kozarov - photo
Д-р Петър Козаров „Българското земеделско стопанство ще достигне до висотата, в която се намират другите държави само тогава, когато опитното дело се вдигне на тази висота, която се намира и в другите страни.” (д-р Козаров) Д-р Петър Козаров, един от първите специалисти по уреждане на българските земеделски опитни станции, е […]

Апостоли на българското земеделие


Агритоп
Фирма DeLaval създаде ново поколение млекомер, който може да отчита наличието на кръв и да измерва електропроводимост на млякото по време на самото доене. Така всяка една крава може да бъде следена индивидуално за тези показатели. Наличието на кръв и отчетената ниска електропроводимост са ранни симптоми за развитието на маститни […]

Електронен млекомер DeLaval MM27BCбок
Разговаряхме с Васил Гайдаров, почетен председател на MK “Мирослав Арсенов” към БКК за БОК, на 9 април преди започването на киноложка изложба с ранг САСIB за всички породи и специализирана изложба за БОК „Мирослав Арсенов“, провела се на тревна площ около стадион „Локомотив” в София. Българското овчарско куче (БОК) в […]

Порода се развива с качествени кучета


бг
През 2016 и 2017 г. броят на фермите, с които работи Асоциацията за развъждане на българска млечна порода овце, нарасна почти двукратно в сравнение с 2015 г. АРБМПО отделя специално внимание на новите фермери с индивидуален преглед на техните овце и отбор на най-подходящите за участие в бъдещата селекционна работа […]

Асоциация за развъждане на българска млечна порода овце


AIK
Асоциацията е лицензирана от Министерството на земеделието и храните за осъществяване на развъдна дейност с коне от Източнобългарската порода. Основните цели на асоциацията  са: да подпомага националната политика  и дейността на своите членове в областта на развъждането и селекцията и да гарантира породната принадлежност и произхода на контролираната от нея […]

Асоциация “Източнобългарски кон”нармоб
Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ) е създадена през 2007 г. и е най-голямата развъдна организация в страната. При нас членуват над 700 фермери, предприятия и научни институти, които отглеждат над 120 000 овце под селекционен контрол от породата Синтетична порода българска млечна (СПБМ) и „Асаф”. […]

Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България


Георги Йорданов
Интервю с Георги Йорданов, изп. директор на ИАСРЖ Георги Тодоров Йорданов е роден на 16 май 1966 г. През 1984 г. завършва средното си образование в СПТУ „Киро Конаров”, Горна Оряховица. 12 години по-късно завършва бакалавърска степен в Тракийския университет, а през 2006 г. – магистърска програма по коневъдство отново […]

Животновъдството на България


национален събор на овцевъдите
Над 300 животновъди, производители и занаятчии се очаква да се включат в Шестия национален събор на овцевъдите в България край Петропавловския манастир в Лясковец. В това число влизат изложителите на животни, на земеделска техника, занаятчиите и участниците във фермерския пазар. Събитието ще се проведе от 12 до 14 май и […]

Шести национален събор на овцевъдите в Българиякози
Благоприятното географско местоположение и природо-климатичните условия на страната ни са обусловили формирането на овцевъдството и козевъдството като традиционни подотрасли на българското животновъдство и важен фактор за развитието на родната индустрия. България разполага с едни от най-богатите и сравнително незамърсени почви и околна среда. Условията за отглеждане на овце и кози […]

Технология за машинно доене на кози


Svetlana Boyanova
Дебатите за бъдещето на ОСП ще са възможност браншът да се обедини около приоритетите за страната ни и да намери съмишленици в лицето на други държави-членки, за да ги защити Предстоящите промени в Общата селскостопанска политика са важни за България не само от демографска и икономическа гледна точка, но и […]

Предстоят дебати за бъдещето на ОСП след 2020 г.

лозя
Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“  от 9 до 26 май 2017 г. Ще се […]

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и ...


риболовен кораб
От 21 април започва прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности” от  Програмата за морско дело и рибарство. Приемът е насочен към скрапиране на стари и неефективни риболовни кораби с дължина до 24 метра. Предвиденият бюджет за тези дейности е 1.7 млн. лв. За безвъзмездна финансова […]

Отворен е приемът на проекти за преустановяване на риболовни дейности