земеделска земя
  На 23 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, които са включени в общото заявление за подпомагане. За Кампания 2017 документи са подали 114 197 земеделски стопани. Общо 69 750 са кандидатите по схемите за плащания на площ. Подадени […]

Над 114 000 земеделски стопани заявиха директни субсидии в Кампания ...


Атанас Добрев
  „Ловният и риболовният спорт имат много почитатели в България и неправителствените сдружения като Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” със своя доказан принос в грижата за дивечовото богатство е сред тeзи, с които можем да работим за възстановяване на доброто име и привлекателността на България […]

Заедно можем да работим за възстановяване на доброто име на ...


памукопроизводство
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 4 393 611 лева на кандидатите  по Схемата за специално плащане за култура – памук за Кампания 2016. Компенсаторното плащане вече е по сметките на 115 памукопроизводители. За сравнение, за Кампания 2015 г. от финансовата помощ се възползваха 60 земеделски стопани. Изискванията за допустимост на кандидатите са описани […]

По сметките на памукопроизводителите постъпиха близо 4,4 млн. левамлади фермери
  Държавен фонд „Земеделие“ изплати 1 612 958 лева по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават близо  3 800 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2016 и са отбелязали участие по МЗС. Изискванията за допустимост […]

ДФЗ изплати над 1,6 млн. лева на младите земеделски стопани


IMG_0452
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България. Те обсъдиха активното сътрудничество между държавите в областта на земеделието, както в двустранен аспект, така и в рамките на Европейския съюз. Министър Порожанов посочи, че по този начин се […]

Министър Порожанов се срещна с Текла Харангозо, извънреден и пълномощен ...


зелени площи
Във връзка с приключващата обработка на заявленията за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , постъпили в рамките на прием 2016 г. и предстоящото сключване на договори за предоставяне на финансова помощ с одобрените кандидати, през месец декември 2017 […]

В края на 2017 г. ще бъде обявен втори прием ...порожанов среща
  Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с Йон Гъля, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в България.  Двамата обсъдиха прилагането на схемите за директни плащания на площ и за обвързана подкрепа, които действат и в двете държави. Министър Порожанов посочи, че е важно да се […]

Министър Порожанов се срещна с Йон Гъля, извънреден и пълномощен ...35478832 - farmer hand watering a young plant
На 27 юни в Канев Център на  Русенския университет „А. Кънчев” ще се състои работна среща, организирана от екипа по проект „Опазване на почвите в България”, чийто ръководител е доц. д-р инж. Георги Митев, преподавател в Русенския университет. Проектът е финансиран от фондация „Америка за България”. На срещата на 27 […]

Проект „Опазване на почвите в България“царевица
Фирма „Пионер Семена България” извърши изпитвания, заложени като опити през 2016 г. с хибриди царевица P9247 и P0023. Опитите са проведени в землищата на с. Червен, област Русе и с. Крушари, област Добрич. За с. Червен при дълбочина на почвена обработка 35 см, обработка на почвата по система strip till, […]

„Пионер семена” и науката


Amino T
Животът на планетата се определя от чистотата на почвата, въздуха и водата. Тяхното замърсяване е свързано с пагубни последици за хората, животните и растенията. Развитието на земеделието и на аграрния сектор е изцяло зависим от почвата, нейния състав, структура и водопропускливост. При нарушаване на някои от тези показатели тя губи […]

Опазване на структурата и чистотата на почвата


euro fert bata
„Евро Ферт” АД е една от най-успешните компании в търговията с минерални торове и химически продукти в България. Предлага на българските производители богата гама от стоки и услуги. Компанията съществува на българския пазар от 1999 г. Започва дейността си с продажба на минерални торове. И досега те заемат основен дял […]

 „Евро Ферт” – гаранция за качество и стабилно партньорствосвилоцел
Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия, част от която е пълно оползотворяване на влаганите в производството суровини и материали. В резултат на това, отскоро Свилоцел произвежда и наложи на […]

Подобрители за кисели почви


еликсир зорка
„Елексир БГ” ЕООД е търговски представител за територията на Република България на сръбския завод, производител на комплексни минерални торове Elixir Zorka, разположен в гр. Шабац, Сърбия. Производственият капацитет на завода е 300 – 350 000 тона годишно. Продуктите му са изключително добре приети както на сръбския пазар, така и в […]

ELIXIR ZORKA – комплексни минерални торове


Сравнение на двете технологии
Синджента винаги се е старала да предоставя адекватни решения за нуждите на производството, затова наред с ангажираността в разработването на водеща селекция сортове, хибриди и продукти за растителна защита, ние обърнахме поглед към цялостната технология прилагана в едно стопанство. Нашата цел е да повишим рентабилността на включилите се в програмата […]

Комплексна консултантска услуга от СинджентаIMG_2817
Плодородната почва, подобно на чистата вода и чистия въздух, осигурява съществуването на човека – да не я унищожаваме. Според оценки на експерти на ФАО, земната повърхност губи ежегодно приблизително 23 милиарда тона плодородна почва. При тази скорост почвите ще изчезнат до 150 години. При сегашните темпове на нарастване на населението […]

„За” и „против” нулевите обработки


hadjiev_sn
Доц. инж. Емил Данков е роден  в Силистра на 2 март 1913 г. След завършване на средно образование учи в немската политехника в Прага и се завръща в Силистра като машинен инженер през 1939 г. В 1940 г. е мобилизиран и изпратен в Беломорието като специалист. От 1945 г. работи […]

Апостоли на българското земеделие


Zlatex_sn. 1
За малките и средни стопанства Fendt доразви и оптимизира комбайните 5185 Е и 5225 Е, за да предложи надеждни и производителни машини, които отговарят на постоянно нарастващите нужди и изисквания по време на жътва. С комбайните от серия Е на FENDT земеделските стопани получават ефективна, надеждна и лесна за работа […]

Комбайни Fendt серия Е за малки и средни стопанства