admin


кредит
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 4% за отпусканите пряко от фонда кредити за 2018 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране: Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство; Схема за кредитиране на лица с одобрени […]

Лихва от 4% за кредити от ДФЗ за инвестиции в ...


2
Държавен фонд „Земеделие“ определи общ финансов ресурс от 134 600 000 лв. по схемите за държавните помощи, които ще се прилагат през 2018 г. Поетапно, с решения на уравителния съвет, ще бъдат утвърждавани съответният ресурс по всяка схема за държавна помощ и указанията за прилагането й през 2018 г., а […]

Отпускат 134 млн. лева по схемите за държавни помощи за ...


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс до 31 349 188 лв. за изплащане на втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за кампания 2017 г. […]

Над 31 млн. лева ще получат животновъди и овцевъди по ...мляко
Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 4 900 000 лева за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2018 г. Предвиденият ресурс по схемите се отпуска от бюджета на фонда. Изплащането на ДДС по двете схеми е регламентирано в националното законодателство. Тяхното прилагане […]

Утвърдени са близо 5 млн. лева за възстановяване на ДДС ...


зимно пръскане
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2018 г. в размер на 4 700 000 лв. по схемата на държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. За подпомагане на […]

Одобрени са 4,7 милиона лева за зимните пръскания за 2018 ...


гора
Над 5300 проверки са извършили горските инспектори при 16-те регионални дирекции по горите (РДГ) през изминалата седмица, съобщоха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. В резултат на засиления контрол за спазване на разпоредбите на Закона за горите и  Закона за лова и опазване на дивеча, служителите по горите съвместно […]

Над 5 300 проверки за седмица са извършили горските инспектори ...гора
Регионална дирекция по горите, гр. Бургас, съвместно с Дирекция по управление на горите в Демиркьой участват в трансграничния проект „Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа/Йълдъз планина в условията на климатични промени – FORECAST“, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично […]

Устойчиво управление на горските територии и ползване в условията на ...


P1000211
Проведе се първото за годината заседание на кризисния щаб за Борбата с дървесния корояд, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите. Към този момент продължава изпълнението на приетия Краткосрочен план за действие за спешно усвояване на засегнатата от корояди иглолистна дървесина. На вчерашното заседание е извършен мониторинг […]

Зам. министър Атанас Добрев: През 2018 г. ще работим в ...


газьол
Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 10 687 078 лева на 8 250 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Средствата представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. В края […]

Изплатен е вторият транш от близо 11 млн. лева за ...ПРСР
За последното тримесечие на 2017 година ПРСР 2014-2020 е достигнала изпълнение (договаряне и поети ангажименти по площни мерки) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума от периода 305 […]

Напредъкът по ПРСР 2014-2020 за последното тримесечие на 2017 г. ...


DSC_0549
Нидал Салех Хамда е първият палестинец, завършил висшето си образование в Русе. През 1986 година той се дипломира като инженер в специалността „Автомобили, трактори и кари“. На среща с ректора проф. Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание на университета – чл.-кор. проф. Христо Белоев, той е споделил моменти от […]

Завършил преди три десетилетия чуждестранен студент е посетил Русенския университет


земедлски стопанства
С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”- РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени в приема през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане от общо 3165 приети.  Подготвени са 518 заповеди […]

Фонд „Земеделие“ с обобщен статус на обработените заявления за подпомагане ...дървесина
„Задачата на днешната работна среща е предприемането на решителни действия,  които да създадат условия за осъвременяване на използваната техника и технологии при добива на дървесина в горските територии – държавни, общински и частни“, това заяви инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите при откриването на срещата на […]

Обсъждава създаване на условия за инвестиране в нови техники и ...


IMG_5788 (2)
„Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите работи усилено и вече сме готови за провеждането на конструктивен дебат по важните за селското стопанство въпроси“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на среща с извънредните и пълномощни посланици на Швеция Луиз Бергхолм  и Финландия […]

Румен Порожанов:  Готови сме за конструктивно председателство на Съвета на ...


пчелар
Приемът за финансовата 2018 година по мерки А, Б, В, Г и Д от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. приключи с общо подадени 1742 заявления, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. За дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ […]

Над 1700 пчелари са заявили участие по НПП за 2018 ...Панаир-снимка-10.01.2018
Новите тенденции в областта на храните и напитките ще бъдат показани в Международен панаир Пловдив от 21 до 25 февруари 2018 г. Зелената линия все по-активно се налага от всички производители и търговци, работещи в областта на селското стопанство, хранителната и винената индустрия, за да се отговори на изискванията на […]

Новите тенденции в света на храните и напитките показва Международен ...


директни плащания
Министерство на земеделието, храните и горите публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година. До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 […]

МЗХГ публикува индикативен график за директните плащания за Кампания 2017


мляко
Във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22.01.2018 г. стартира „Модул мляко“ като част от Интегрираната Информационна Система ВетИС на Българската агенция за безопасност на храните. За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за […]

Стартира електронна регистрация на пробите за мляко