Отличие „Принос в механизацията на земеделието“ 2024


Тази година водещ на Отличието е Русенският университет „Ангел Кънев“ и той го открива.

Уважаеми колеги, днес искаме да дадем старт на Единадесетото издание на Отличие „Принос в механизацията на земеделието”.

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”.

В далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко Забунов прозря истината, че земеделието е немислимо без машини. Създаде първото земеделско издание вестник „Орало” с мотото ”Мотиката и оралото хранят целий свет”. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник „Земеделска техника”, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът Отличие „Принос в механизацията на земеделието” и от тогава се провежда ежегодно. През 2024 година се навършват 130 години от издаването на вестник „Орало”.

Отличието „Принос в механизацията на земеделието” се наложи през годините като водещо събитие в сектор „Земеделие”. Традиционно, връчването на отличията се извършва на 1 декември, рождената дата на в. „Земеделска техника” и се превърна в Празник на механизацията. Благодарим на всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините. Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 11 години, като организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и ефективно земеделие.

Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на добри резултати в земеделието. То обхваща целия производствен процес – от създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2024 г. то отново е с надслов „Агроединение”, но не механичното обединение и съединение, а Единение на образование, наука, бизнес – на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители и търговци на земеделска техника, целият агроотрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на ефективно земеделие. Отличието доказа, че благородната кауза е осъществима дори и в трудна година.

От Организационния комитет

Формулярите за участие в тазгодишното Отличие са в 3 направления:

Направление 1 – Български производител на земеделска техника. Има две категории – Самоходни машини и Работни машини с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – Иновации – участват вносители и търговци на земеделска техника. Има четири категории – Енергетични машини, Самоходни машини, Самоходни прибиращи машини и Работни машини, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 3 – Механизация в земеделското производство. Има три категории – малки стопанства, средни стопанства и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Подадените предложения се оценяват по специална програма на ССА и от комисия от представители на организаторите.

При Ваше решение за участие в надпреварата за Отличието, моля да изпращате в електронен формат попълнените формуляри и снимков материал до редакцията на електронен адресzt@zemedelskatehnika.com Снимка/и и кратка информация се публикуват безплатноЖелателно е да се публикува допълнителна информация до 1/2 стр., която е безплатна, като към нея е необходимо рекламно каре с контактите според цените, посочени в Предложението за участие в текущия брой за 2024 г.

Към писмото са прикачени и образците на формулярите за участие.

Срок за изпращане на формулярите до вестника – 31 октомври 2024 г.

За информация по процедурата на Отличието и попълването на формулярите ползвайте телефоните:

Тодор Анастасов

0884233490

0888448758     

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Селскостопанска академия, Русенски университет ,,Ангел Kънчев“, Аграрен университет – Пловдив, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник ,,Земеделска техника“.

B далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко 3абунов прозря истината, че земеделието е  немислимо без машини. Cъздаде първото земеделско издание вестник ,,Орало“ с мотото ,,Mотиката и оралото хранят целий свят“. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник ,,3емеделска техника“, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът Отличие ,,Принос в механизацията на земеделието“ и оттогава се провежда ежегодно. B годините то се наложи като водещо събитие в сектора ,,3емеделие“. Традиционно, връчването на отличията се състои на 1 декември, рожденната дата на в. ,,3емеделска техника“ и се превърна в празник на механизацията. благодарим  на  всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 9 години. И организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и еcфективно земеделие.

Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на добри резултати в земеделието. То обхваща целия производствен процесот създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2024 г. то наново е с надслов ,,Агроединение“, но не механично обединение и съединение, а Eдинение на образование, наука, бизнес на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители  и  търговци на земеделска техника, целият агро- отрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на ефективно земеделие. Отличието доказа, че благородната кауза е осъществима дори и в трудна година.

<Формулярите за участие в тазгодишното Отличие са в 3 наnравления: Направление 1 – Български nроизводител на земеделска техника. Има две категории –  ,,Cамоходни  машини“ и ,,Pаботни машини“ с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – ,,Иновации“ – участват вносители и търговци на зе- меделска техника. Има 4 категории

 • ,,Eнергетични машини“, ,,Cамоходни машини“, ,,Cамоходни прибиращи машини“ и ,,Pаботни машини“, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Наnравление 3 – Механизация в земеделското производство. Има 3 категории – Mалки стопанства, Cредни стопанства и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

подадените предложения се оценяват по специална програма на CCА от комисия от представители на организаторите.

Благодарим на всички съмишленици и колеги, които са  с  нас  през  години- те и ни подкрепят. Изказваме специални благодарности на фирмите: МП Концепт,  Hолис,  Hационална   служба за съвети в земеделието, Hационален съюз на зърнопроизводителите, Класик Дизайн, ,Доби прес, на медийните ни партнъори Агро Бг, Hива Бг, Фолк свят. Организаторите се радваме, че сме заедно и се надяваме все така обединени да продължим да работим в името на българското конкурентно земеделие.
,До нови срещи през eдинадесетото издание на Отличието ,,Принос в механизацията на земеделието“ през 2024 година. Cледете в. ,,3емеделска техника“ за информация.


Предлагаме следните формуляри за изтегляне:

Отличие 2024

УЧАСТНИЦИ

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАВЕСНА/ПРИКАЧНА ДИСКОВА БРАНА

 1. Съвместима с трактори от всички основни марки;
 2. Хидравличен привод;
 3. Навесна и прикачна;
 4. Динамична  ширина от 2,5 до 6 м.
 5. Фиксирано и сгъваемо шаси с 3-точково закачане;
 6. Тандемен модел с работна ширина от 2,5 до 6,0 метра;
 7. Различни видове валяци, в зависимост от културата.

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛУГ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА КАНАЛИ

 1. Съвместим с трактори от всички основни марки;
 2. Работна ширина – 800 мм ;
 3. Работна дълбочина – 300 мм;
 4. Контрол на дълбочината – с хидравлик от трактора.

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ

 1. Работна ширина:
 2. с 5 крака – 2.5 м., тег. сила – мин. 130 kc;
 3. със 7 крака – 3.0 м., тег. сила – мин. 180 kc;
 4. с 9 крака – 4.0 м., тег. сила – мин.  250 kc;
 • Работна дълбочина – 45 см.
 • Контрол на дълбочината – с хидравличен валяк.

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЕРАМИЧЕН ПЧЕЛЕН КОШЕР

 1. Размери:
 2. 425 x 500 x 310 мм плодник;
 3. 425 х 500 х 180 мм магазин.
 4. 30 % по-висока производителсност.
 5. Висока хигиена.
 6. Пожароустойчив.
 7. Мразоустойчив.
 8. Осигурява благоприятна жизнена среда за развитие на пчелните семейства.

___________________________________________________________________________________________________________

Направление 2 „Иновации“

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЪРНОКОМБАЙН NEW HOLLAND CR11

 1. Ротори 2 х 24‘‘.     
 2. Капацитет на бункера 20000 л. 
 3. Скорост на разтоварване 210 л/сек.
 4. Препоръчителни хедери 15 – 18 м.
 5. Производителност – в зависимост от типа култура и условията vs CR10.90 +20% до +40%.
 6. Двигател FPT C16 – Stage V 16 л. / 6 цилиндъра.      
 7. Максимална мощност 775 к.с.  

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА BEDNAR Directo

 1. Работна ширина – 6 м.
 2. Междуредово разстояние – 16,7 см.
 3. Капацитет на бункера –  5000 л.
 4. Брой дискове – 36.


___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY FERGUSON MF9S.425 DVT EXC

 1. Максимална мощност – 425 к.с.
 2. 6 цилиндров двигател STAGE V –8,4 л
 3. Трансмисия DYNA VT.
 4. Електронно оборудване за прецизно земеделие.
 5. Навигация.
 6. Заден навес с капацитет 12 тона, до 6 хидравлични клапана отзад.
 7. Активен преден мост.
 8. Активно-окачена кабина.
 9. Шумоизолирана кабина.
 10. Преден навес до 5,2 тона.
 11. Преден ВОМ и предни клапани. TOUCHSCREEN дисплей DATATRONIC5 + дигитален информационен дисплей.


___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА

СЕЕЩИ КРИЛЕ + ПРЕДЕН БУНКЕР CLAYDON EVOLUTION

СЕЕЩИ КРИЛЕ

Хидравлично задвижван вентилатор, Електронен контрол Tramline – система за релсова сеитба, VSR – система за променлива норма, Задна носеща греда с две финиширащи групи органи, Осветление и сигнализация; Интензивно почистване на растителните остатъци,  Леко и плавно носене, Хидравлично регулиране на височината на изсяване,  Постоянна дълбочина на изсяване от много здрави пружинни изсяващи органи, Лесно калибриране – интуитивно управление.

Конструкция и функционалност

 1. Първи ред – нарязващи дискове,
 2. Втори ред – отварящи чизели от карбид-волфрам,
 3. Трети ред – изсяващи колтери 18 см  „А“- образни
 4. Четвърти ред – носеща греда с две финиширащи групи органи – метални подравнители и влачка

ДВОЕН ПРЕДЕН БУНКЕР

 1. Капацитет – 2700 л
 2. Разделение – 1485л – 1215л
 3. Тегло 730 кг
 4. Система под налягане.
 5. Двойни дозиращи устройства.
 6. TopCon Artemis контролер.


___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКA ХАРАКТЕРИСТИКA НА УНИВЕРСАЛЕН ТРАКТОР FENDT 620 VARIO

 1. 4-цилиндров двигател с мощност до 224 к.с., кубичен капацитет 5,0 л;.
 2. Номинални обороти – 1900 об/мин.
 3. Висок въртящ момент при ниски скорости.
 4. Наличие на система за регулиране на налягането в гумите VarioGrip.
 5. Не е необходимо специално масло.
 6. Радиус на завиване – 10,2 м при гуми 540/65 R30.
 7. Полезен товар – до 5,8 тона.
 8. Съотношение мощност/тегло – 34 kg/к.с.


___________________________________________________________________________________________________________

Техническa характеристикa на универсален трактор VALTRA Q305

 1. 4-цилиндров двигател с мощност – 305 к.с.;
 2. кубичен капацитет 7,5 л.;
 3. Цилиндри: 6;
 4. Номинални обороти на двигателя – 1950 об/мин;
 5.  Радиус на завиване – 6,75 м.;
 6. Максимално общо тегло – 16000 кг;
 7. Трансмисия – CVT.


___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕЦИЗНА СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА KINZE, МОДЕЛ 4805

 1. Вместимост на двата бункера за семена –  4230 л.
 2. Брой на изсяващите дискове – 24.
 3. Скорост на сеитбата – над 15 км/ч.
 4. Точност на отсяване – 99%.

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 1. Фотоволтаичен панел 450W, 36V,
 2. Фургони  с обем 2.4, 1.9, 1.7 кубични метра.
 3. Заден мост с куплиран електродвигател 1200 / 1600W и редуктор с две скорости – бърза и за планински условия.
 4. kW/h до 6 kW/h, 48 V. Зареждат се директно от мрежата на 220 V.
 5. Товароподемност – 600 кг
 6. Максимална скорост – 45 км/ч
 7. Клиренс – 180 мм
 8. Пробег с едно зареждане -180 км
 9. Ускорение от 0 до 30 кв/ч под 6 сек.
 10. Мощност на двигателя – 1200/1600 W
 11. Батерии гелови/литиеви 3,36 kW/h до 6 kW/h, 48 V.
 12. Гуми –  2 бр.-  4х12 и 1 бр. 3х12


___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАШИНА ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ И ПАКЕТИРАНЕ

 1. Размер на опаковката  5-50 кг/чувал
 2. Капацитет: ≥ 300 чувала/час
 3. Габаритни размери: 3000 x 900 x 3550 мм

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОСАЧКА – МУЛЧЕР МОДЕЛ EF150/SMFZ150

 1. Размери – 1690*965**950 мм.
 2. Тегло – 420 кг.
 3.  Ширина на косене – 150 см.
 4. Височина на косене – 0-50 мм.
 5. Диаметър на ротора – 127*8 мм.
 6. Брой чукове – 12
 7. Тегло на чуковете – 1.6 кг.
 8. Тегло на ножчетата – 1.2 кг.
 9. Изместване – Хидравлично
 10. Необходима мощност – 40 – 70 hp.
 11. Ширина на изместване – 348 мм.
 12. Транспортно тегло – 455 кг.

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОСАЧКА – МУЛЧЕР МОДЕЛ EF165/SMFZ165

 1. Размери – 1840*965*950 мм.
 2. Тегло –  455 кг.
 3.  Ширина на косене – 165 см.
 4. Височина на косене – 0-50 мм.
 5. Диаметър на ротора – 127*8 мм.
 6. Брой чукове –  14
 7. Тегло на чуковете – 1.6 кг.
 8. Тегло на ножчетата – 1.2 кг.
 9. Изместване – Хидравлично
 10. Необходима мощност – 40 – 70 hp.
 11. Ширина на изместване – 348 мм.
 12. Транспортно тегло –  490 кг.

___________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАШИНА ЗА ПЕЛЕТИРАНЕ

 1. Капацитет – до 10т/ч, съобразно суровината.
 2. Мощност – 55kWx2.
 3. Мощност на подаване – 1.5kW.
 4. Допълнително подаване – 1.5kW.
 5. Размери – 2500x2300x2150мм.
 6. Тегло – 4200 кг.

___________________________________________________________________________________________________________


Направление 3 „Механизация в земеделското производство“

 1. Производство на царевица и слънчогле, Институт по царевицата гр. Кнежа.
 2. Категория: Големи стопанства Институт по животновъдни науки, гр. Костиброд, животновъдство