Daily Archives: 05.02.2020RU_snimka
Преподаватели от Таджикския технически университет (ТТУ) в Душанбе пристигнаха на едноседмично обучение по иновационни образователни технологии в едноименния Център на Русенския университет. Гостите бяха поздравени от ректора на университета – чл.-кор. Христо Белоев. Това обучение е заложено в плана на проекта на ТТУ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВИСШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ […]

Русенският университет прави трансфер на образователни технологии към Централна Азия