Daily Archives: 12.02.2020


Photo 1
В област Хасково заявеният брой биволи за директно подпомагане нараства близо два пъти и половина. През 2018 г. тук се отглеждат над 8% от биволите в страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Хасково, съобшиха от пресцентъра на […]

Заместник-министър Иванов:  В област Хасково заявените биволи за директно подпомагане ...


P1340873
С над 15 млн. лв. ще бъде увеличен бюджетът по 5 мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР)., към които има засилен интерес от бенефициентите. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на деветото заседание на комитета за наблюдение на […]

С над 15 млн. лв. ще бъде увеличен бюджетът по ...


Photo 3
В рамките на периода 2014 – 2019 г. площите, заети със зеленчуци в област Шумен нарастват с 83%, а тези с технически култури – с над 57%. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в Шумен, […]

Заместник-министър Кръстева: С 83% нарастват площите със зеленчуци в област ...ДФЗ
Приключи предварителното класиране на проектните предложения по  подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 […]

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 ...


WhatsApp Image 2020-02-11 at 17.23.19
  49% от заявените площи с маслодайна роза за подкрепа по СЕПП за кампания 2018 са на територията на Старозагорска област. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. 18% от площите са с […]

Заместник-министър Василева: 49 % от заявените площи с маслодайна роза ...