Daily Archives: 28.02.2020


INTERAGRI_BRAUD_sn
Пести усилията на 70 работници по време на беритба и има целогодишно приложение с модулни системи за беритба, ронкане, очистване, подрязване, пръскане, обезлистяване и др. От самото начало, през 1975 г., гроздокомбайните Braud предоставят най-качествения гроздобер с най-висока производителност. И днес новите серии Braud 9000 продължават традицията. За повече от […]

Гроздокомбайните BRAUD на NEW HOLLAND – лидерство и иновации с ...


ДФЗ
  С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24.02.2020 г. От стартирането на кампания 2020 г. всички земеделски стопани, които извършват земеделска […]

Кандидатстването по мярка 13 „Плащания за райони с природни или ...


ДФЗ
Днес, 28 февруари 2020 г., петък, Държавен вестник обнародва промените в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми за кампанията за директни плащания […]

Обнародвани са промените в Наредбите за кампанията за Директни плащания ...980x551_1486491957
От ДФ „Земеделие” напомнят, че днес, петък – 28 февруари 2020 г. изтича срокът за прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март […]

Изтича приемът на заявления за хуманно отношение към птиците