Daily Archives: 25.11.2019BATA-AGRO-3
  13-тото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО, което се организира от Българска асоциация на търговците на агротехника, през 2020 година ще се проведе от 11 до 15 май на Летище Стара Загора. Изложението е юбилейно, тъй като отбелязва 10 години от първото издание на БАТА АГРО. Форумът […]

Регистрацията за участие в Бата Агро 2020 започва


BSK_logo
Екоиновациите са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия. Те водят до намаляване на разходите, възможности за растеж и превръщане на добрите идеи в успешна стопанска дейност. При разработването на екоиновациите в предприятията следва да се отчитат промените в законодателството и как тези промени биха допринесли […]

Екоиновациите – решения за бизнесапочва
  Темата за 2019 г. на Световния ден на почвата – 5 декември е „Да спрем почвената ерозия”, „Да запазим нашето бъдеще”. Не по-малък проблем представлява „ерозията” на човешкото съзнание и образованост, липсата на култура в земеделието, които довеждат до деградация не само на почвите и земята, но и като […]

Почвените и поземлените ресурси


CSB_3
Още по времето на Възраждането, преди Освобождението, започва издаването на първите земеделско-стопански книги. По онова време образованите българи били малко. Едва когато тръгнали да следват в чужбина, младите българи след завръщането си в родината, започнали да издават книги. Вестници и списания по стопански и други въпроси. Първите няколко земеделско-стопански книги, […]

Първият земеделски печат


Zlatex_sn1
След като новият Fendt 942 Vario спечели международното отличие „Tractor of the Year 2020“ взе още две награди на церемонията по награждаването на „Машина на годината 2020“ на 12 ноември. Fendt спечели наградата за избор на публика (преди това наградата на публиката), така и машина на годината в категорията при […]

Фестивал от награди за Fendt на АгритехникаIMM_sn1
За начало на научноизследователската работа по механизация на земеделието може да се приеме датата на основаване на Станция за механизиране на селското стопанство. Като рождена дата на създаване на станцията, както се посочва от различни източници и се потвърждава документално от съхранените първи ведомости за заплатите, може да се счита […]

70 години наука по механизация на земеделието


NTSM-LOGO-1089x500
Научно-техническият съюз по машиностроене е национално, доброволно, неправителствено, политически необвързано самоуправляващо се творческо професионално сдружение на научни работници, инженери, специалисти и управленски кадри в областта на машиностроенето и неговата инфраструктура, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Научно-техническият съюз по машиностроене е продължител на делото […]

Научно-техническия съюз по машиностроене


AU_sn 1
  Аграрният университет – Пловдив е единственият в страната специализиран държавен университет в областта на аграрните науки със 74-годишна история, богата традиция и модерен облик. През 2019 г. АУ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.61 по десетобалната система, която го отрежда в топ три […]

Аграрен университет, Пловдив – старт за успешна кариера в модерното ...selskostopanska-akademia
Селскостопанска академия (ССА) е организация за научни изследвания и приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост, осъществяваща се в рамките на държавната аграрна политика и в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. В периода 2018-2019 г. научните работници в структурните звена на […]

Селскостопанска академия


mzh
Техническото и технологично обновяване на производството е основен фактор за повишаване на ефективността и конкурентноспособността на отрасъла. Поради това е от особено значение да се подчертае, че на пазара в България се предлага техника, която отговаря на европейските изисквания за екологично земеделие, защита на почвата по отношение на подобряване на […]

Министерство на земеделието, храните и горите


product_image
На 12 ноември Русенският университет „Ангел Кънчев“ отбеляза 74-та годишнина от създаването си. С гордост от постигнатото и от успехите, русенската Алма Матер навлиза в юбилейната си година и точно 12 месеца я делят от 75-годишния ѝ юбилей – достойна годишнина, която ще бъде отбелязана с искрена радост и заслужено […]

Русенски университет „Ангел Кънчев“Otlichie_2019
Основната мисия, която си е поставил конкурсът е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Той стартира преди цели 6 години – през 2014 г. Селскостопанска академия, Министерство на земеделието, храните и горите (КТИ), Русенският университет „Ангел Кънчев”, Аграрният университет в Пловдив, вестник „Земеделска техника”, а по-късно […]

Отличие „Принос в механизацията на земеделието”


taneva
                          До организаторите                            и читателите                            на в. „Земеделска техника” Уважаеми дами и господа,       Връчването на Отличието „Принос в механизация на земеделието“ стана традиция, […]

Поздравителен адрес