Yearly Archives: 2019


ДФЗ
Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 14 проекта по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен […]

Приключи административната оценка на 14 проекта по подмярка 8.4 от ...


taneva
В индикативния график на ПРСР през месец април 2020 г. е предвиден прием по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“. По него се предвижда да  бъдат залесени 23 хил. дка само с медоносни видове. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в отговор на парламентарен въпрос относно опазването […]

Министър Танева: 23 хил. дка ще бъдат залесени само с ...


photo 1
Министерство на земеделието, храните и горите изготвя проект на План за превенция, управление при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в България за 2020 г.  Това стана ясно по време на провела се двудневна конференция на тема: „Африканска чума по свинете – изводи, поуки и […]

МЗХГ изготвя план за предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България ...DSC_0277
На 19 декември на пресконференция в Русенския университет бяха представени резултатите от проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенския университет“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Основана цел […]

Проект подпомогна млади учени, докторанти, студенти и преподаватели от Русенския ...


688-106901-1_wide
Близо 1 млрд. лева постъпиха по сметките на стопаните през декември Преведоха близо 86 млн. лв. (85 998 893 лева) на 32 434 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2019, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Още […]

Изплатиха 86 млн. лева за необлагодетелствани райони и още 720 000 ...


ireland-1985088_1280
ДФ „Земеделие“ изплати още 6,650 млн. лв. (6 649 235 лв. ) на 187 фермери, които отглеждат животни по осемте схеми за обвързано подпомагане за кампания 2019. Субсидии са изчислени максимално бързо и преведени по банковите сметки на стопаните след допълнително въведени данни за извършените проверки в съответствие с изискванията за кръстосано […]

Животновъдите получиха още 6, 65 млн. лева обвързано подпомаганеДФЗ 1
ДФ „Земеделие“ открива още две горещи телефонни линии, на които животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за кампания 2019, могат да задават своите въпроси. Новите телефони са 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692. Линиите се отварят поради множество обаждания на фермери, които останалите горещи линии не смогват да […]

Откриват още две горещи линии за фермерите за кампания 2019


Turbot
Oбщият допустим улов за калкан през следващата година за България и Румъния ще бъде в размер на 150 тона. Това стана ясно по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, на което бе приет регламент, определящ възможностите за риболов за 2020 г. в Черно, Адриатическо и […]

Квотата за улов на калкан за България и Румъния нараства ...


ДФЗ
Преведоха близо 635 млн. лв. (634 853 270 лв.) на 56 524 земеделски стопани по СЕПП – схемата с най-голям бюджет от директните плащания, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 191.45 лв./хектар. За кампания 2019 по СЕПП ще бъдат разпределени общо 741 […]

Преведоха близо 635 млн. лева по СЕПП за Кампания 2019z
От 16 декември 2019 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата […]

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение ...NG 2020
Всеки народ в продължение на векове е създавал и предавал от поколение на поколение новогодишните си традиции и поверия. Ето защо те са толкова разнообразни, но са обединени от вечната човешка надежда, че новата година ще бъде по-щастлива от старата. Руснаците, за да приветстват новата година, след дванадесетия удар отварят вратата на дома си. По време […]

Честване на Нова година по света8
Малко са селищата, които могат да се похвалят, че знаят своята история от създаването си до днешни дни, да запазят традициите си и да ги предават на поколенията. Село Побит камък, за краткия период на съществуването си, се е откроило с изключително интересна, богата история, будна интелигенция, със своята непримиримост […]

Да знаеш род, да съхраниш традиции


DSCF8274
През 1956 г. към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей от проф. Рада Балевска. С разпореждане на МС № 544/25. 11. 1970 г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999 г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената […]

Национален земеделски музей към ССА


Cherven_sn_2
На 25 км от Русе, на левия бряг на р. Черни Лом, по древния път водещ към историческата крепост Червен в малка котловина, защитена от хълмове и верига от скали с причудливи образования, се намира с. Кошов. Областта край р. Черни Лом е обитавана от дълбока древност. Тук са намирали […]

Каньонът между селата Кошов и Червенк
Роден e на 19 март 1926 година в град Попово, Търговищка област. През 1950 година завършва монументална живопис в Художествената академия в София при проф. Георги Богданов. Ученик е на Илия Бешков, Иван Ненов, Дечко Узунов, Никола Панайотов, Димитър Гюдженов. Работи като художествен редактор във Военно издателство (1954-1964), завеждащ рекламен […]

Кирил Майски и неговата „Легенда за розата“


8 dekemvri_kolaj
Предлагаме ви доза размисли и прозрения от миналото, сякаш писани днес. „Нека не забравяме, че като учим другите, същевременно учим и себе си. Всеки от нас какво да даде на своя народ, из чиито недра е излязъл, и има какво да научи и взема. Ето такъв е истинският студент. Ето […]

Минало несвършено: Осми декември не е ден на Дионисий


586-133960-1_wide
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще взема проби за лабораторно изпитване на всяка пратка с птиче месо и субпродукти с произход Полша, предназначени за България, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Предприетите действия са във връзка със зачестилите нотификации в Системата за бързо съобщаване на храни и фуражи (RASFF) […]

Ще вземат проби на всяка пратка с птиче месо и ...