Архив по дни: 28.07.2021


Възникналият през вчерашния ден горски пожар в землището на гр. Твърдица, ТП „Държавно горско стопанство Твърдица“ е локализиран. Опожарени са над 550 дка горски територии, предимно общинска собственост. Действията по пълното му потушаване продължават и в момента. На място са около 50 служители от териториални поделения на Югоизточно държавно предприятие […]

Локализиран е пожарът в Държавно горско стопанство – Твърдица