Архив по дни: 12.07.2021


Лозари получиха договорите си по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за 2021 г. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов връчи на лозари подписаните договори по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. На организираното […]

Борис Михайлов: „Подкрепяме усилията на лозарите и винарите за справяне ...


ДФ „Земеделие“ преведе 320 хил. лева (319 340 лв.) безвъзмездна финансова помощ на девет местни инициативни рибарски групи в изпълнение на стратегиите им за развитие. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 г. по мярка […]

Разплащателната агенция изплати 320 хил. лeва за инвестиции в рибарския ...