Архив по дни: 20.07.2021


По покана на партньорски университети от Румъния, Русенският университет изпълнява интензивна лятна програма за задълбочаване и развитие на международното сътрудничество. Програмата започна с посещението на ректора на Русенския университет- чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, в Университет Питещи, където бяха очертани нови партньорски инициативи и беше анонсирано номинирането на проф. Белоев […]

ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ...