Архив по дни: 14.07.2021


ДФ „Земеделие“ нареди плащане от 9,3 млн. лв. (9 327 190,55 лв.) по ПРСР 2014-2020г. Подпомагане получават 28 бенефициента. Сумата е оторизирана за последните 10 дни, като разпределението по мерки е както следва: – по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 033 356,35 лв. лв. по 6 […]

ДФЗ оторизира над 9 млн. лева на 28 бенефициента по ...


Повече от 210 000 проверки са извършили горските инспектори на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции, както и мобилните екипи на държавните предприятия и горските стопанства през първите шест месеца на 2021 г. Горските служители проверяват за спазване на нормативните разпоредби за добив, транспортиране и съхранение на дървесина, изпълнение […]

Повече от 210 000 проверки в горите от началото на ...