Архив по дни: 22.07.2021


Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да изпълняват договорите си по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на специално организирано обучение от Държавен фонд „Земеделие“, което се проведе в Аулата на ВУЗФ. „Разплащателната агенция е в дълг към българските общини […]

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите ...