Архив по дни: 09.07.2021


Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) към Селскостопанска академия (ССА) е национален център за научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защитата на растенията. През последните години в научно-изследователската дейност на Института се наблюдава трайна тенденция към увеличаване […]

Международни проекти на ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска Академия


За близо месец са изплатени почти 50 млн. лв. по ПРСР 2014-2020. Всички забавени проекти ще бъдат финализирани в рамките на тази календарна година „Докато съм начело на ДФ „Земеделие“, институцията ще работи прозрачно и почтено, в полза на земеделците и на обществото. Ще бъда непримирим към всякакви форми на […]

Борис Михайлов: „Непримирим съм към всякакви форми на измами и ...


Днес, 09.07.2021г., се състоя тържествена церемония по връчване на дипломи на магистрите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет. На събитието присъстваха Ректорът на университета – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който приветства присъстващите и им пожела „На добър час!“; деканът […]

ПРОВЕДЕ СЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ...През 2021г. се навършват десет години от началото на обучението по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ във Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, катедра „Здравни грижи“. Повече от 300 студенти са се дипломирали и са намерили своята реализация в лечебните заведения на територията на гр. […]

ПРОФЕСИИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И „АКУШЕРКА“ – НЕОБХОДИМИ И ЗНАЧИМИ В ...


Институт за агростратегии и иновации е една от европейските организации, които ще подкрепят ОСП в посока иновации и трансфер на знания   Като част от мащабен консорциум, воден от белгийска организация и включващ представители на 15 страни членки на ЕС, Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) спечели Лот 2 за […]

България излиза официално на европейската сцена на иновациите в земеделието ...


Уважаеми колеги,   Днес, 9 юли 2021 г., от 15.00 ч.  в Държавен фонд „Земеделие” ще бъде даден брифинг от ръководството във връзка с визията за работата на институцията. Очакваме Ви в сградата на Централно управление на ДФ „Земеделие” – бул. „Цар Борис III“ № 136, София.   Заповядайте!

Държавен Фонд Земеделие Покана – Брифинг