Архив по дни: 13.07.2021


От 5 до 10 юли 2021 година Русенският университет участва с 5 свои представители докторанти в Европейски трансграничен докторантски семинар, организиран от докторантския колеж Лангедок-Русильон, Франция в партньорство с 12 европейски университети. Голяма част от тях са партньори в консорциума, с който Русенският университет заяви проект по инициативата Европейски университети: […]

ЗНАЧИТЕЛНО ПОСТИЖЕНИЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЕВРОПЕЙСКИ ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР


От днес започват теренните проверки по подадените заявления  за директни плащания за Кампания 2021. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания. Напомняме, че контролът за допустимост на площите се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 26.03.2018 г. […]

Започват теренните проверки за Кампания 2021