Архив по дни: 01.10.2021


Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) Борис Михайлов, зам.-изпълнителният директор с ресори ПРСР и ПМДР Боряна Алексова и зам.-изпълнителният директор с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“ Владимир Атанасов заедно с експерти от Фонда посетиха международните изложения Месомания, Булпек, Светът на млякото, […]

Ръководството и служители на ДФ „Земеделие“ посетиха изложенията от хранително-вкусовата ...


България и Монголия имат потенциал да насърчат сътрудничеството си в областта на търговията и аграрните науки. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на среща с г-н Тумур-уя Джамбалцерен, държавен секретар на Министерството на храните, селското стопанство и леката промишленост на Монголия, който е на тридневно посещение […]

Заместник-министър Събев: България и Монголия ще разширят контактите си в ...


Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф дтн Христо Белоев, бе удостоен с почетната титла Doctor honoris causa на Университета в Питещи, Румъния на тържествена церемония проведена на 1 октомври 2021 г. в Аулата на университета. На церемонията присъстваха ректорът на университета, председателят на Сената, заместник ректори, декани, ръководители на […]

Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. Христо Белоев бе ...България може да се гордее с това, което правят хлебарите и лозарите. Вашият благословен труд има достойно място и вие произвеждате едни от най-добрите продукти в света. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев по време на форума „Хляб, вино и малко шоколад“. Той коментира още, че […]

Заместник-министър Явор Гечев: България може да се гордее с това, ...


Отчитаме повишаване на интереса на производителите към логото „планински продукт“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на Десетата национална научно-практическа конференция на тема „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба“, която се провежда в Интер Експо Център-София. […]

Заместник-министър Събев: Интересът към означението „планински продукт“ на производителите се ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи на 30.09.2021 г. приема на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Инвестиционните предложения на кандидатите земеделски стопани са подадени по […]

Приключи приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане близо 13,8 млн. лв. (13 774 119,02 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за периода от 24.09.2021 г. до 29.09.2021 г. Подпомагане получават 34 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва: по подмярка 4.1 […]

34 бенефициера получават близо 13,8 млн. лева по ПРСР 2014-2020


На 30.09.2021 г. се проведе първата работна среща за запазване на равните възможности между мъже и жени за научно развитие. Предварителните проучвания по международния изследователски проект ATHENA (програма HORIZON 2020) показаха, че в Русенския университет над 54% от ръководните позиции (на ниво катедра, факултет и университет) са заети от жени. […]

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА (KICK-OFF) НА КОМИТЕТA ЗА ЗАЩИТА НА РАВНИТЕ ...