Архив по дни: 07.10.2021


Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор. С цел да се осигурят по-благоприятни условия за земеделските стопани за справяне с продължаващото негативно въздействие на пандемията от COVID-19, Европейската комисия предвижда запазване на временно увеличения размер на помощта по всички мерки […]

Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за ...


Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев и генералният директор на Международната организация по лозата и виното (OIV) Пау Рока подписаха декларация за развитие на двустранното партньорство. Целта е да се работи в посока за запазване и популяризиране на автохтонните сортове вина, домакинства на международни форуми, срещи и сесии […]

МЗХГ и OIV подписаха декларация за развитие на двустранно партньорство