Архив по дни: 22.10.2021


Одобрените заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ще могат безвъзмездно да даряват бързоразвалящите се продукти на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка, поради невъзможност за осъществяване на доставки до учебните заведения, вследствие преминаването им към онлайн обучение, предвид епидемичната обстановка в страната. Това се определя със […]

Бързоразвалящите се продукти от доставките по училищните схеми могат да ...


Ректорът на Русенски университет – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, представи Визията за модернизация на Русенската Алма Матер на виртуална кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT, организирана по инициатива на еврокомисаря по иновации, изследвания, култура, образование и младежта – г-жа Мария Габриел и на […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ ЕВРОКОМИСАРЯ МАРИЯ ...


Днес, 22.10.2021г., Н. Пр. госпожа Бръндуша Йоана Предеску – Извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България, посети Русенския университет „Ангел Кънчев“. Тя бе придружена от г-жа Аурелиа Домницеану – Министър съветник, г-н Синан Хебибов – заместник областен управител на Област Русе и г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПОСРЕЩНА ПОСЛАНИКА НА РУМЪНИЯДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,6 млн. лв. (7 547 357,19 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода от 14.10.2021 г. до 21.10.2021 г. Подпомагане получават 22 бенефициери. Разпределението на средствата по подмерки е следното: […]

Близо 7,6 млн. лв. получават 22 бенефициери по ПРСР ...