Архив по дни: 08.10.2021


Земеделският сектор в България има сериозни очаквания за яснота и конкретни виждания по отношение на прилагането на бъдещите параметри на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група […]

Министър Бозуков: Земеделският сектор в България има сериозни очаквания относно ...


На 07.10.2021 в Центъра за продължаващо обучение към Русенския университет „Ангел Кънчев“ стартира поредното от обученията за повишаване на квалификацията и компетентностите на преподавателите по професионална подготовка, включващо теоретични и практически занятия по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен […]

Обучения по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ в ...


От 11 октомври Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 29 октомври 2021 […]

Стопаните кандидатстват за зимни пръскания от 11 октомвриЗаместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков посети Международния животновъден салон в гр. Клермон-Феран, Франция. В рамките на работната си визита той проведе срещи с Урвана Керек, съветник по животновъдство, хуманно отношение към животните на министъра на земеделието и храните (МЗХ) на Франция и Брюно Ферейра – […]

Заместник-министър Неделков посети Международния животновъден салон в Клермон-Феран


„Няма и няма да имам спрени пари по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на брифинг. „Искаме да опровергаем категорично изнесените неистини в публичното пространство за стопирането на средства […]

Заместник-министър Събев: Няма и няма да има спрени пари по ...


До края на месеца ще сме готови с екологичната оценка по Втория стълб от Националния стратегически план. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев при участието си в уебинар на тема: „По-зелено земеделие в България – стратегически план“. Той уточни, че почти всички препоръки на Европейската комисия […]

Заместник-министър Гечев: До края на октомври ще сме готови с ...Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,3 млн. лв. (6 294 496 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получават 22-ма бенефициери, като разпределението по мерки е както следва: • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени […]

6,3 млн. лева получават 22 бенефициери по ПРСР 2014-2020 г.


Животновъдите могат да кандидатстват до 18 октомври за трети транш подпомагане за брой реализирани угоени прасета по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“. За държавната помощ през 2021 г. е утвърден бюджет от 35 млн. лв. Документи се подават в Областните дирекции на […]

Животновъдите кандидатстват до 18 октомври за подпомагане по трети транш ...