Архив по дни: 15.10.2021


ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 700 хил. лв. (706 893 лв.) на осем бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Най-голямото плащане, в размер на 418 756 лв., е преведено на кандидат, който изпълнява договор по мярка 5.4 “Преработване на […]

ДФ „Земеделие“ изплати над 700 000 лева по Програмата за ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн. лв. (7 461 972,77 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 07.10.2021 г. до 13.10.2021 г. Подпомагане получиха 28 бенефициери, като разпределението по подмерки е както […]

28 бенефициери получават близо 7,5 млн. лв. по 9 подмерки ...


Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е отворен. Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, е в размер на над 387 млн. лева, а проектните предложения могат да бъдат […]

Отворен е приемът по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг ...С 3 млн. лева ще бъде увеличен бюджетът по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Това обяви заместник-министърът на земеделието храните и горите доц. д-р Крум Неделков по време на среща със Съюза на птицевъдите. „С много усилия намерихме един свободен ресурс, който […]

Заместник-министър Неделков: С 3 млн. лева ще бъде подпомогнат птицевъдният ...