Архив по месеци: ноември 2021


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 4 броя проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на […]

3 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на ...


Академик Пламен Карталов посети Русенския университет, преди представянето на своята книга „Моят Вагнер“. Заедно с него бяха известният немски музикален критик д-р Клаус Биланд и издателят чл.-кор. Иван Гранитски. Те бяха посрещнати от ректора на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн и представители на ректорското ръководство. Акад. Белоев запозна […]

АКАДЕМИК ПЛАМЕН КАРТАЛОВ ПОСЕТИ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Чрез подмярката се цели […]

Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производителиОчаква се общата сума на заемите по финансовия инструмент да надвиши 70 млн. лв. Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент „Финансиране в селските райони“. Подписването се състоя в Министерството на земеделието, храните и горите, в присъствието на заместник-министъра и ръководител на […]

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 15 млн. лв. (15 004 283,18 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода 18.11.2021г. до 24.11.2021г. Подпомагане получават 20 бенефициери, като разпределението по мерки е както следва: по подмярка 4.1 […]

Над 15 млн. лева получават 20 бенефициери по ПРСР 2014-2020 ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати на девет бенефициера близо 431 000 лв. (430 851 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Финансовата подкрепа е насочена за преодоляване на икономическите последствия, недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от COVID-19. […]

ДФЗ изплати близо 431 000 лв. COVID компенсации по ПМДР ...До утре, 26 ноември 2021 г., включително, стопаните могат да заявят подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Утвърденият общ финансов ресурс от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ е в размер на до 72 млн. лв. Помощите към […]

До 26 ноември, включително, земеделските стопани могат да кандидатстват за ...


Изключително важно е да се намери правилният баланс между политиките в областта на рибарството и околната среда в Черно море. Нужни са общи инициативи и усилия от всички черноморски държави за смекчаване на негативните ефекти от човешката дейност и изменението на климата. Несъмнено координация на регионално ниво ще бъде далеч […]

Заместник-министър Събев: Трябва баланс между политиките в рибарството и околната ...
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) Георги Събев и изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) Любомир Маринов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Разширяване на териториалния обхват на Национална […]

ПРСР ще финансира създаването на 28 мобилни общински офиси на ...


До 30 ноември 2021г. ще бъде отворен приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР Георги Събев при откриване на видеоконферентна среща на Тематичната […]

Заместник-министър Събев: До 30 ноември ще бъде отворен приемът за ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., получили между 40 и 60 точки на предварителна оценка по критериите за подбор. […]

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта ...Русенският университет ”Ангел Кънчев” беше избран за изпълнител за Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители, педагогически специалисти и директори от образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. В тази връзка, днес 19.11.2021 г., се подписа договор за […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ОБУЧАВА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 5,4 млн. лв. (5 345 372,61 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 11.11.2021 г. до 17.11.2021 г. Подпомагане получават 18 бенефициери, като разпределението по мерки е, както […]

Близо 5,4 млн. лева получават 18 бенефициери по ПРСР 2014 ...


От 1 декември земеделските производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство за Кампания 2021, трябва да подадат документи за реализация на произведената продукция. Подаването на декларацията и електронния опис на документите за реализация по схеми СП основна група, СП сливи […]

От 1 декември стартира приемът на документи за доказване на ...Важно е ветеринарномедицинското съсловие да предприеме скорошно обединение, което ще окаже влияние на всички нас. Нека работим заедно, независимо от нашата сфера на професионална дейност – практикуващи ветеринарни лекари, държавни служители, преподаватели, научни работници и всички ангажирани в системата, за да гарантираме, че обществото ще бъде предпазено от всички рискове, […]

Заместник-министър Неделков: Важно е ветеринарномедицинското съсловие в България да се ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) уведомява биопроизводителите, подпомагани по схемите и мерките от ПРСР 2014 – 2020, които имат сключен договор за контрол и сертификация с “Екогрупо Италия – клон България”, че фирмата прекратява контролната си дейност у нас от 12.12.2021 г. Обръщаме внимание, че площите, […]

Важно за биопроизводителите!


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 135 837 лв. на 3-ма бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Две от плащанията са по проекти, включени в стратегиите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) „Несебър-Месемврия“ и „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Основните приоритети, заложени в стратегиите, са […]

Разплащателната агенция подкрепи рибарския сектор с над 135 000 лв. ...