Архив по дни: 02.11.2021


Русенският университет „Ангел Кънчев“ заслужено зае призови места в ранг-листата на европейските университети, обучаващи студенти в направления „Здравни грижи“ и „Социални дейности“. В условията на силна конкуренция между висшите учебни заведения от Европейския съюз, Университетът е оценен като най-добро място за образование, удоволетвореност на студентите и възможности за международна мобилност, […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В ЕВРОПА


От 25 до 28 октомври 2021 г. бяха проведени четири обучителни семинара в изпълнение на Дейност IO1 по проект 2020-1-PL01-KA226-HE-096196 Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions (ICT_EDUPAND). Лектори на семинарите бяха водещи преподаватели от Норвежкия университет за науки и технологии, Трондхайм, Норвегия. Обученията […]

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ УЧАСТВАХА В ЧЕТИРИ ОБУЧИТЕЛНИ ...