Архив по дни: 30.11.2021


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 4 броя проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на […]

3 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на ...


Академик Пламен Карталов посети Русенския университет, преди представянето на своята книга „Моят Вагнер“. Заедно с него бяха известният немски музикален критик д-р Клаус Биланд и издателят чл.-кор. Иван Гранитски. Те бяха посрещнати от ректора на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн и представители на ректорското ръководство. Акад. Белоев запозна […]

АКАДЕМИК ПЛАМЕН КАРТАЛОВ ПОСЕТИ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ