Архив по дни: 01.11.2021


Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков са определени ставките за преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки за 2021 г. Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството е […]

Определени са ставките за преходната национална помощ за овце-майки и ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изготви ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 2014 – 2020 г.). То съдържа детайлна информация за задълженията на бенефициерите при изпълнението на бизнес плановете им в задължителния 5-годишен период на мониторинг. В него са разписани и стъпките, […]

ДФЗ изготви ново ръководство по ПМДР 2014 – 2020 г. ...


Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе компенсации в размер на 868 054 лв. на 304 розопроизводители за щетите, които коронакризата нанесе на бранша. Изплатената финансова подкрепа е по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от […]

ДФЗ компенсира розопроизводителите с над 868 000 лева заради COVID-19