Daily Archives: 19.10.20201419938808_58989_1
Интервю с г-н Вукодинов, собственик на “Вуки” ООД – Господин Вукодинов, представете фирма “Вуки” ООД. – “Вуки” ООД е наследник на ЕТ Вуки-Ангел Вукодинов, създадена през 1990 год. с основен предмет на дейност търговия със земеделска техника и резервни части за такава техника, както и  земеделско производство. В началото бяхме […]

Изпращаме трудна, но благодатна година


фиг.1
Главната стратегия на научноизследователската дейност на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора се основава на развиване на научните направления на Факултета, съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научно-приложни и приложни проблеми в различни области. С развитието на научно-изследователската дейност се цели повишаване на […]

Проекти на Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямболdownload
Моментно състояние в развитието на сектора в България По текущи оценки на САРА, прибраната за 2020 г. реколта от пшеница ще е 5,2 млн.т., при среден добив за страната 4,3 т/ха. Експортните възможности за цялата пазарна година се изчисляват на 3,7 млн.т., като това ще бъде най-малкото изнесено количество пшеница […]

Зърнени и маслодайни култури


Garbeshkova_snimka
Интервю с г-жа Светла Гърбешкова, изп. директор на АГРО ТВ – Г-жо Гърбешкова, представете Агромедия Груп – как за тези 21 години на съществуване се е развила и колко и какви медийни продукти предлага? – Началото беше поставено през 1999 г. със старта на предаването АГРОФОРУМ. Днес, 20 години по-късно, […]

За нас е гордост да отразяваме сектор „Земеделие”


Bulagro_sn 1
Сеносъбирачът с централно събиране на откоса ТOP 842 C предлага висока мощност и най-добро копиране на терена при работна ширина от 7,7 до 8,4 метра. PÖTTINGER надгражда този сеносъбирач с иновативна функция – новата плъзгаща се плоча се предлага като опция вместо шаси с колела, за копиране на терена близо […]

FLOWTAST –  чист фураж при трудни условияBADA_Atinapack_1
Селскостопанските продукти, особено плодовете и зеленчуците, представляват важна част от търговията както в национален, така и в международен план. Сред операциите по прибиране на реколтата, от всички манипулации на плодовете и зеленчуците, сортирането играе важна роля за отстраняване на нежеланите или чужди частици от събраните култури на различни фракции. Класирането […]

Смисълът от сортиране и опаковане на продукцията


фиг.2
Сеитбата е важен етап в технологията за отглеждане на зърнено-житни култури. Машините за нейното осъществяване наричаме редосеялки. Те залагат семената в почвата при междуредие от 7,5 до 15 cm. Принципната схема на една такава машина е представена на фигура 1. фиг. 1 Работни органи: бункер – 1, бъркалка – 2, […]

Улейни сеещи апарати за зърнено-житни култури


з
Горски инспектори от Регионална дирекция на горите – Шумен установиха нарушение на Закона за горите в землището на с. Презвитер Козма, община Омуртаг. Служителите констатираха бракониерската проява по време на извършвани проверки през почивните дни, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. При рутинен обход на терена инспекторите са заловили група лица […]

Горски служители от РДГ Шумен заловиха нарушители в общинско сечище ...ДФЗ
Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през кампания 2016 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., трябва да предоставят пред ДФЗ – РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, съобщиха от […]

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично ...