Daily Archives: 08.10.2020


ДФЗ 1
  Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 4,7 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г. На подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи […]

Стопаните получават 4,7 млн. лева компенсации за пропаднали площи


ДФЗ 1
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен ресурс от 2,6 млн. лева по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Подпомогнати ще бъдат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки […]

2,6 млн. лева допълнителна помощ за животновъди


ДФЗ 1
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен ресурс от 3,8 млн. лева (3 790 000 лв.) по de minimis за земеделците, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, пропуснали срока за кандидатстване при първия прием. Подпомогнати ще бъдат стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано […]

Още 3,8 млн. лева се отпускат по de minimis за ...photo
Министерство на земеделието, храните и горите предлага законодателни изменения, които ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседание на Консултативен съвет по зеленчукопроизводство и овощарство, който се проведе чрез видеоконферентна връзка. Предложението е изпратено […]

Министър Танева: МЗХГ предлага законодателни изменения, които ще стимулират производителите ...