Daily Archives: 16.10.2020


ДФЗ
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева е определен размерът на плащането по Схемата за преходна национална  помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), за кампания 2020 г. Утвърдената и одобрена ставка е 37,93 лв. за едно допустимо за подпомагане животно, съобщиха от пресцентъра […]

Определена е ставката по Схемата за преходна национална помощ за ...


photo
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева е определен размерът на плащането по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство (ПНДЖ1) за кампания 2020 г. Утвърдената и одобрена ставка е 170,92 лв. за говеда и 299,11 лв. за биволи, съобщиха от пресцентъра на […]

Определени са ставките по Схемата за преходна национална помощ за ...


ДФЗ
Над 70 млн. лева (70 148 373 лв.) по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. изплати ДФ „Земеделие“. Подпомагане получиха близо 30 хил. (29 781) земеделски стопани, кандидатствали по подмярката чрез схемите на директните плащания и държавните помощи. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“ […]

Изплатиха над 70 млн. лева по COVID 1z
Във връзка с повишен обществен интерес и значимостта на предложените за обществено обсъждане промени в проект за допълнение и изменение на Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Изпълнителна агенция по горите изразява категорично становище, че няма да бъдат допуснати промени, свързани със  забранени средства по време на лов, […]

Позиция на ИАГ във връзка с обществения интерес и значимостта ...


Beloev_
На заседание на Националната академия за аграрни науки на Украйна, в гр. Киев, след тайно гласуване и при голяма конкуренция, на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е присъдена годишната премия на Академията. Решението на президиума на Националната академия за аграрни науки на Украйна е, че връчва премията „За изключителни постижения […]

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е удостоен с награда от ...


ДФЗ
С решение на УС на ДФ „Земеделие” с 400 000 лева се увеличава бюджетът по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. С корекцията общият ресурс, който се предоставя в направлението, възлиза на […]

Увеличен е бюджетът по схемата за доилно оборудване за 2020 ...ДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на до 1 500 000 лв. помощ de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда при въведеното […]

Отпускат се 1,5 млн. лв. за реализация на българско говеждо ...


ДФЗ
Общ финансов ресурс в размер на близо 44,5 млн. лева (44 464 088 лв.) утвърди днес управителният съвет на Фонд „Земеделие“ за първи транш на Преходна национална помощ за говеда (ПНДЖ1), необвързана с производството и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2020 г. От […]

Утвърдиха общо 44,5 млн. лв. за първи транш по ПНДЖ1 ...


Pchela
Изплатиха близо 5 млн. лв. (4 933 257 лв.) по Националната програма по пчеларство за прием 2020 г. Средствата са преведени на 1 642 земеделски стопани, съобшиха от пресцентъра на ДФЗ. Периодът, в който пчеларите можеха да подават заявления за плащане беше от 14 юли до 31 август. След извършване […]

Пчеларите получиха близо 5 млн. лева за 2020 г.