Daily Archives: 31.03.2020


ДФЗ
ДФ „Земеделие“ разработи видео указания, в които са показани стъпките за онлайн очертаване на площите по основните схеми за подпомагане на директните плащания за Кампания 2020. Указанията са публикувани в разработената от фонда Система за електронни услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани и за нормалното обезпечаване […]

Разработват видео указания за очертаване на площите в СЕУ


KSK
Русенският университет съобщава на кандидат-студентите, че приема онлайн документи за кандидатстване на адрес https://online.uni-ruse.bg/. Приемът на студенти в университета за академичната 2020/2021 година е в 50 специалности от 23 професионални направления. Кандидатите, които за пръв път влизат в онлайн системата, трябва да си направят регистрация с лични данни и валиден […]

Kандидат-студентите подават електронно документи за прием в Русенския университет


ДФЗ
Бюджет от 7,2 милиона лева за 2020 г. утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“. Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор. Тя се предоставя […]

Отпускат 7,2 млн. лева за развъдна дейност и селекция на ...ДФЗ
ДФ „Земеделие” отпуска до 500 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на земеделски стопани за щети причинени от диви животни през 2020 г. Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, […]

Осигурени са 500 000 лв. помощ de minimis за щети, причинени ...


ДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете по І етап от схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. До 15 май 2020 г. се удължава срокът за отчитане […]

До 15 май се удължава срокът за отчитане на документи ...


ДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане до 3 500 000 лв. помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и  реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2020 г., съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Помощта има за […]

Отпускат се 3,5 млн. лв. за реализация на родното производство ...91277124_757467924786722_5696119179963269120_n
  Днес, когато всички, заради коронавируса, започнаха да говорят и да използват дистанционното (online) обучение, Русенският университет се чувства горд от това, че още в началото на века създаде първата в България платформа за електронно обучение – e-Learning Shell, първия уеб-базиран курс – сега курсовете са над 1300, първата виртуална […]

Русенският университет отваря виртуалната си библиотека по иновативни образователни технологии