Daily Archives: 20.03.2020


122
На трети март 2020 г., Академичният съвет на Държавния университет „Касим Тинистанов“ в Киргистан е взел единодушно решение да присвои на ректора на Русенския университет, чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев званието „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ на университета, съобшиха от пресцентъра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Званието се присъжда за приноса на […]

Десета почетна титла за чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на ...


ДФЗ
По схемата за преразпределително плащане за 2019 г. е определен  размер от  137,22 лева за подпомагане на един допустим хектар. Ставка се отнася за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП). Това гласи заповед на министъра на земеделието, храните и горите […]

Схемата за преразпределително плащане за 2019 г. е с определена  ...


ДФЗ
С цел постигане на заложените цели в ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност на кандидатите, подали заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за които към […]

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет ...ДФЗ
Приемът по мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще се извърша с предварително запазени часове, съобшиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на […]

Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове