Daily Archives: 13.03.2020


download
Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ (ПЗП) със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. В тази връзка, земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 02 декември 2019 г – 13 декември 2019 […]

Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за ...


780x440
  Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № РД 09-228 от 28.02.2020 г. е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019, съобшиха от пресцентъра на ДФЗ. Заповедта е публикувана в „Държавен вестник“, брой 21 от 13 март 2020 г., в изпълнение чл. […]

Одобрен e окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания ...


pexels-photo-890507.jpeg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale
Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2019 със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Размерът на ставките на подпомагането за кампания 2019 е увеличен със средно 15% за схемите за обвързано подпомагане за плодове и тези за зеленчуците,  […]

Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове ...download
Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят по схемите „Училищен плод“  и „Училищно мляко“ от следващата учебна 2020/2021 година. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни […]

Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят ...