Daily Archives: 09.03.2020


МЗХГ
Нови 20 общини ще получат финансиране за обновяване на уличната мрежа в селските райони по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобшиха от пресцентъра на МЗХГ. За тази цел се отпускат 22 млн. лева по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по […]

Нови 20 общини ще получат финансиране за обновяване на уличната ...


IMG_20151103_28.06.2019
От 6 март стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни […]

Стартира целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието ...


phphmy9by_800x_
Нови 12 общински детски градини на територията на различни общини ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани […]

С близо още 8,5 млн. лв  ще бъдат обновени нови ...