download (1)
Голямо и ярко е съзвездието българи белязали светла диря в многовековната и многострадална история на Oтечеството ни. А в това съзвездие между стотици имена от различни сфери на живота, най-ярко свети ликът и името на Левски – Дякон Васил Иванов Кунчев. Век и половина вече всеки свестен българин произнася това […]

Левски – този магнетичен идеал


IZS_otkrit den_sn2
На 10.06.2020 г. в опитното поле на Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик” – Русе се проведе открит ден. Събитието бе организирано съвместно с Ф+С АГРО и ДЗИ Генерал Тошево. Бяха представени сортовете пшеница, създадени в ИЗС Русе и ДЗИ Генерал Тошево и всички останали, включени в сортовата структура […]

Открит ден в ИЗС „Образцов чифлик”


download
На 8 август, събота, се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. Ловът стартира съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Съгласно разпоредбите в него ловуването се извършва само с писмено разрешително по […]

Ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена ...download
Според някои автори зеленият предприемач е човек, който търси промяна в икономическата си дейност за постигане на устойчивост, стартиране на нов бизнес и обвързване на жизнения цикъл на продукта с устойчиво развитие чрез зелен дизайн. Могат да бъдат разграничени два вида екологично поведение на предприемачите: “Зелен предприемач“ е този предприемач, […]

За „зеленото“ предприемачество и екопромишлеността


sn 2
Тази година българската селекционна фирма Геосемселект ООД отбеляза 30-тата годишнина от създаването си. Вече три десетилетия фирмата, основана от проф. Христо Георгиев, се занимава активно със селектирането на български сортове зеленчуци. По случая бяха организирани открити дни (3 и 4 юли) в демонстрационната оранжерия на фирмата, намираща се в Аграрен […]

Геосемселект ООД представи 2 нови сорта домати на своята 30-та ...


download (2)
Взеха проби от кравите, пили вода от река Марица, край Димитровград, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Пробите ще бъдат изпратени за изследване в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ). „Съгласно законодателството, след установяване на причината за смъртта на животните, ще бъде взето решение какъв финансов инструмент да бъде ползван за […]

Взеха проби от животните край ДимитровградДФЗ
От ДФ „Земеделие“ напомнят на кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, че могат да подават заявленията си за одобрение за учебната 2020/2021 година до 31 юли 2020 г. Документи се приемат в съответната областната дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя. Заявителите […]

На 31 юли изтича срокът за кандидатстване по училищните схеми


ДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 3,2 млн. лв. за 2020 г. по схемата de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт от стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и […]

3,2 млн. лв. се предоставят на преработвателни предприятия за изкупуване ...


ДФЗ
Зърнопроизводителите ще могат да се възползват от нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. в размер на 15 млн. лв. Това реши на свое заседание УС на Държавен фонд „Земеделие“. Заемът ще е с годишна лихва в размер на 2%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим […]

ДФЗ отпуска 15 млн. лева за нисколихвени кредити на зърнопроизводителитеdownload (1)
Земеделските стопани ще получат през 2020 г. до 84 млн. лв. по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за кампания 2020. Ставката на литър гориво ще […]

Стопаните ще получат 84 млн. лева отстъпка от акциза за ...


МЗХГ
До 31-ви юли фермерите могат да подават заявления за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Необходимите документи се входират в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона […]

31-ви юли е крайният срок за подаване на заявления за ...


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Ловеч установиха незаконна сеч на 96 дървета от цер и благун. Нарушението е извършено в два частни имота, горски територии, в землището на село Лисец, община Ловеч. Размерът на добитата дървесина възлиза на общо 125 кубични метра. В момента на констатиране […]

Установен е незаконен добив на 125 кубика дървесинаEIT Food Innovation Prizes Bulgaria_Final
5000 евро, участие в големия международен финал и безценно менторство и контакти очакват най-обещаващия стартъп в агро храните у нас тази година  Atlas Agro Science се класира на първо място и получи 5 хиляди евро от наградния фонд на първото по рода си състезание EIT Food Innovation Prizes в България, […]

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT ...


1
Към момента заявената финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. е близо 2,4 млн. лева.  До днес са подадени заявления от 34 кандидата, като финансовата помощ ще бъде изплатена до 15 октомври 2020 година. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, […]

Заместник-министър Василева: Към момента заявената финансова помощ по мярка „Кризисно ...


download
4065 бяха кандидат-ловците, явили се на изпити за придобиване право на лов тази година. От тях успешно издържалите са 3703, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. Всички те са завършили курс на обучение и практическа подготовка. За 2020 г. 82 ловни сдружения проведоха подготвителни курсове, като тази година, поради епидемичната обстановка […]

3703 са успешно издържалите изпитите за придобиване право на лов download (2)
  Експерти от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, съвместно с представители на Пожарна безопасност и защита на населението извършват инспекции в цялата страна за изпълнението на превантивните дейности и готовността на държавните горски и ловни стопанства за реакция при възникване на пожари в горските територии. Проверяват […]

Експерти от ИАГ проверяват готовността за борба с горски пожари 


ДФЗ
ДФ „Земеделие“ дава възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори. От облекчението могат да се възползват кандидати с контракти, по които е извършено окончателно плащане и са в мониторинг. Промяната има за цел да помогне на кандидатите по-лесно да преодолеят определени затруднения, възникнали следствие на мерките за […]

Проектите в мониторинг по ПРСР ще могат да се анексират ...


ДФЗ
Организациите на производители на плодове и зеленчуци подават заявления за одобрение на оперативни програми в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 1 септември 2020 г. За да кандидатстват, те трябва да са признати от Министерството на земеделието, храните и горите по реда на Наредба №11/2007 г., да са създали […]

До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци ...