AQUAMAT2000
Ултрамалообемните хербицидни пръскачки Манкар са високоефективен метод за борба с плевелите, като с тях се спестява до 80% от количеството хербицид. Пръскачките работят изцяло с неразредени хербициди, като това спестява време, необходимо за смесване с вода или презареждане. Този тип пръскачки се предлагат в три основни варианта – ръчен за […]

Отглеждане на десертни лозя и овошки


Садово
учебна 2017 – 2018 година От  22 до 24 март Професионална селскостопанска гимназия  гр. Садово ще бъде домакин на Националното състезание „Млад фермер”. Това е регионалният етап за Южна България. Организатор е Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив. Партньор е Аграрен университет – […]

Национално състезание „Млад фермер“


малини
Вече 18 години „ВАНКО 97” ЕООД е генерален представител  и  директен вносител на продуктите ТЕРАУЕТ. Едноименната  корпорация от САЩ, Калифорния ни е делегирала права на ексклузивен разпространител  за групата суперабсорбенти от полимерен тип, които поемат водата и задържат влагата в почвата. Това са почвени подобрители, които аерират и дренират почвата […]

Почвени подобрители Терауетсеялка за пролетници
Пневматичните сеялки за пролетници са модерни, комбинирани и осигуряват високо прецизна сеитба. Произвеждат се във варианта с или без тор. Подходящи са за слънчоглед, царевица, захарно цвекло, памук, тиквени семки, фъстъци, соя, грах, нахут, боб, пъпеши, дини, домати, чушки, краставици, фасул, сорго, метла, копър и др. Притежават здрава конструкция, осигуряваща […]

Иновативни машини от KURT


x2003785548.jpg.pagespeed.ic_.tBYUHldiRo
До 16-и май ще продължи приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, който стартира на 14-и февруари. Атрактивната подмярка се отваря за втори път. Предвиденият бюджет е 85 млн. евро, но съществува възможност да бъде увеличен. Максималният размер […]

До 16-и май се приемат проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции ...


акрамет ултра
В овощарството от няколко години постепенно навлиза един продукт с уникални качества. Многофункционалният листен тор Акрамет Ултра конструиран на базата на възможностите на растителния имунитет и е разработен в Научно-изследователския и технологичен център „Плантис” – гр. Разград. В него са внедрени допълнителни ефекти – инсектициден и фунгициден чрез стимулиране активността […]

Технология за екологично чиста продукциякак овършаващите палци скубят зърното от класа
Създателят на хедера­­-Shelbourne Reynolds, е установил, че ограничаващ фактор в работата на комбайна е необходимостта машината да се справя с големи количества слама, както и да отделя зърното от нея, което изисква време.  Овършаващият хедер Shelbourne е създаден така, че да намали с 90% количеството слама, което постъпва в комбайна […]

Овършаващ хедер Shelbourne Reynolds


продукция
Цените на селскостопанската продукция през 2017 г., спрямо предходната 2016 година, отбелязват спад с 5.1%, като спадът в растениевъдството е с 8.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение със 7.5%. Само за четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо същото тримесечие на 2016 г., индексът на цените на производител в селското стопанство общо […]

Цени на селскостопанската продукция през 2017


Фиг.6
(Продължение) Въз основа на изследванията се разработиха технологични схеми. Първа технологична схема – универсалната машина се използва за събиране на растителни остатъци в наситнено състояние и за оформянето на стиф. При тази схема машината работи като първата и втората ѝ част на рамата са свързани помежду си неподвижно, при плаващо […]

Компостиране на растителни остатъци на полетоптичи грип
Разпределини са допълнителни средства в размер на 34 117 лв., по линия на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, съобщиха от Фонд „Земеделие“. Помощта е предназначена за земеделските стопани от област Бургас, които не са получили обезщетения за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. От […]

Допълнително обезщетение по de minimis ще получат животновъдите от област ...


селскостопанска продукция
Утвърден е ресурс от 1,5 млн. лева по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, съобщиха от пресецентъра на ДФ „Земеделие“. Срокът за кандидатстване е от 20 март 2018 г. до изчерпване на ресурса по схемата и не по-късно от 31 август 2018 […]

От 20 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска ...


семена
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е утвърдил за 2018 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Държавна помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и […]

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. левакрава
ДФ „Земеделие“ ще предостави 20 млн. лева по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за 2018 г. и за изпълнени мероприятия по ДПП и ПНЛБЖ, извършени […]

Отпускат 20 млн. лева за имунопрофилактика на животните


картофи
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е одобри финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 година по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за […]

Картофопроизводителите ще получат 1 милион лева за борба с почвени ...


свине
Държавен фонд „Земеделие“ ще предостави финансов ресурс в размер на 30 млн. лева за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2018 г., съобщиха от фонда. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни. С […]

Предоставят се 30 млн. лева за хуманно отношение към свинетекошер
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е утвърдил финансов ресурс за 2018 г. в размер на 31 453 лв. по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия“, настъпили през 2017 г., съобщиха от пресцентъра на […]

Унищожените от бедствия животни и кошери през 2017 г. ще ...


тютюн
Финансов ресурс в размер до 85 милиона лева за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството е утвърден от ДФ „Земеделие“. Средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на Фонд „Земеделие“, като размерът на подпомагането е с 5% по-малко спрямо предходната […]

Утвърдиха 85 млн. лева по схемата за тютюн за кампания ...


Добрев
След обследване на щетите от Експертна комисия към ОДЗ Видин, стопаните ще бъдат обезщетени по съответния ред  Спешни аварийни ремонтно-възстановителни работи ще бъдат предприети на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново, Видинско, както и за  стабилизиране на състоянието и за по-бързо оттичане на водите от наводнените земеделски […]

Ще се извършат спешни аварийни ремонтно-възстановителни работи на хидромелиоративни съоръжения ...