ПРСР
За последното тримесечие на 2017 година ПРСР 2014-2020 е достигнала изпълнение (договаряне и поети ангажименти по площни мерки) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума от периода 305 […]

Напредъкът по ПРСР 2014-2020 за последното тримесечие на 2017 г. ...


DSC_0549
Нидал Салех Хамда е първият палестинец, завършил висшето си образование в Русе. През 1986 година той се дипломира като инженер в специалността „Автомобили, трактори и кари“. На среща с ректора проф. Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание на университета – чл.-кор. проф. Христо Белоев, той е споделил моменти от […]

Завършил преди три десетилетия чуждестранен студент е посетил Русенския университет


земедлски стопанства
С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”- РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени в приема през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане от общо 3165 приети.  Подготвени са 518 заповеди […]

Фонд „Земеделие“ с обобщен статус на обработените заявления за подпомагане ...дървесина
„Задачата на днешната работна среща е предприемането на решителни действия,  които да създадат условия за осъвременяване на използваната техника и технологии при добива на дървесина в горските територии – държавни, общински и частни“, това заяви инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите при откриването на срещата на […]

Обсъждава създаване на условия за инвестиране в нови техники и ...


IMG_5788 (2)
„Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите работи усилено и вече сме готови за провеждането на конструктивен дебат по важните за селското стопанство въпроси“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на среща с извънредните и пълномощни посланици на Швеция Луиз Бергхолм  и Финландия […]

Румен Порожанов:  Готови сме за конструктивно председателство на Съвета на ...


пчелар
Приемът за финансовата 2018 година по мерки А, Б, В, Г и Д от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. приключи с общо подадени 1742 заявления, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. За дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ […]

Над 1700 пчелари са заявили участие по НПП за 2018 ...Панаир-снимка-10.01.2018
Новите тенденции в областта на храните и напитките ще бъдат показани в Международен панаир Пловдив от 21 до 25 февруари 2018 г. Зелената линия все по-активно се налага от всички производители и търговци, работещи в областта на селското стопанство, хранителната и винената индустрия, за да се отговори на изискванията на […]

Новите тенденции в света на храните и напитките показва Международен ...


директни плащания
Министерство на земеделието, храните и горите публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година. До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 […]

МЗХГ публикува индикативен график за директните плащания за Кампания 2017


мляко
Във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22.01.2018 г. стартира „Модул мляко“ като част от Интегрираната Информационна Система ВетИС на Българската агенция за безопасност на храните. За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за […]

Стартира електронна регистрация на пробите за млякоIBeloev_Shell
Shell Eco-marathon е уникално състезание, което предизвиква студенти и ученици от целия свят да проектират, конструират и да се състезават с най-енергийно ефективните автомобили. Състезанието поставя сериозно предизвикателство пред младите инженери да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. То има за цел да ги вдъхнови да станат учени и […]

Русенският университет участва на Shell Eco-marathon


Вестник Земеделска техника бр.1
Вестник Земеделска техника бр.1 Изтегли Темите на брой първи /670/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са растителна защита и земеделска техника. Публикувано е интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните. Той обобщава постигнатото в областта на растителната защита за 2017 […]

Вестник Земеделска техника бр.1


ЛТУ
Обучението в  професионално направление 6.2. „Растителна защита” в ЛТУ  се осъществява в рамките на Агрономически  факултет.  Катедра „Растителна защита“ се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г.  Преподавателският състав на катедрата осигурява обучението на студенти в две образователно квалификационни степени – “Бакалавър”  и “Магистър”,  след които студентите могат […]

Обучение на растителнозащитницилиния за белене на слънчоглед
БИОСА ЕООД е изключителен представител за Европа на една от водещите в света фирми-производители на оптична  и рентгенова техника за почистване и сортиране на семена, зърнени култури и други хранителни продукти. Продукцията на фирма MEYER Optoelectronic е добре позната в целия свят и притежава всички необходими сертификати, които гарантират високо качество […]

Биоса – иновативни продукти


АУ
Началото на растителната защита, като част от селскостопанската наука, е поставено на 16 януари 1896 г. от указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерата и за възобновяването на опустошените от нея лозя. Тази дата е чествана като професионален празник на растителнозащитника за първи […]

Растително здраве: роля, значимост и перспективи


InteliFresh Photo
На 16 януари в Стара Загора за първи път в България форумът InteliFresh събира на едно място представители на търговските вериги, международни търговци на пресни плодове и зеленчуци, лидери в хладилния транспорт, застраховането, спедицията и организацията на износа, финансисти и български фермери. Производителите на качествена прясна продукция у нас могат […]

Форум InteliFreshSFEOP2017
Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството. Различни  са мерките, които трябва да се предприемат. Например, при трайните насаждения изборът на място, сортове и култура предопределят цялостното развитие на производството. В практиката често […]

Стоп Фрийз в борбата с измръзването


SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Защитата на растенията от болести и неприятели е един от факторите с най-значително влияние при интензивното земеделие и в частност при производството на зеленчукови култури. Всяка година вредителите унищожават голяма част от добива на растителна продукция в света. В резултат на целенасочени растително-защитни мероприятия и прилагане на продукти за растителна […]

Eкологично управление и контрол на вредителите по доматите


Николай Роснев
Интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. д-р на БАБХ – Какво постигна растителната защита за 2017 година? – Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика в областта на растителната защита. Като второстепенен разпоредител с бюджет към него, Българската агенция по безопасност на храните е компетентния държавен […]

122 години растителна защита