Daily Archives: 28.09.2020


download (1)
  ДОМАТИ По последващи прогнози на САРА производството на домати през 2020 г. ще е над нивата от предишната година достигайки 148 хил.т. Неблагоприятното време в периода м.март-май забави местното производство, което обяснява по-високите цени до м.юни, като от м.юли положението се нормализира. Вносът на домати за последните 5 години […]

Развитие на производството на домати, краставици и пипер в България


sn. 9
Празникът на плодородието увенчава есента в гр. Кюстендил и го заявява отново като град „Майка на българското овощарство“. Този есенен празник на изобилието е наследство от Първия национален овощарски конкурс, проведен през далечната 1896 година, именно в гр. Кюстендил. Овощарската традиция на кюстендилския край е жива през всички времена и предавана […]

Празник на плодородието в Кюстендил


sn. 5
Институт по земеделие – Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска aкадемия към Министерство на земеделието, храните и горите и е специализирано научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските стопани. Той е правоприемник на откритата със Заповед […]

Иновации на Институт по земеделие – КюстендилImage 2020-09-28
‘За България, в хода на преговорния процес, въпросът за задължителността на екосхемите остава основен политически елемент от общото Споразумение. Него разглеждаме в неделима цялост с въпроса за продължаването на Националната преходна помощ и обвързаната подкрепа. Настояваме НПП да бъде с нова референтна година 2018. Относно обвързаната подкрепа предлагаме стойностите й […]

Министрите от Вишеградската четворка и България подписаха декларация за обща ...