Daily Archives: 21.09.2020


МЗХГ
България и новите страни-членки на ЕС продължават да настояват за висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата. Това стана ясно на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, в което участие взе и министърът на земеделието, храните и горите Десислава […]

България и новите страни-членки продължават да настояват за висока обвързана ...


ДФЗ
Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд „Земеделие”. За настоящата календарна година до момента размерът на възстановените субсидии е  близо 1 млрд. евро (997 935 367 евро). 769 963 833 евро са върнати към ДФЗ по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми, […]

Европейската комисия възстанови на България близо 1 милиард евро


ДФЗ
Изплатени са още над 2,7 млн. лв. (2 729 055 лв.) по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данни в Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ, съобшиха […]

Стопаните получиха още 2,7 млн. лв. по мярка 11 след ...ДФЗ
До 21 септември ДФ „Земеделие“ приема документи по извънредните мерки COVID 1 и COVID 2. По мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Всички кандидати следва да имат регистрация […]

На 21 септември приключва приемът на заявления по мерките COVID ...