Daily Archives: 26.03.2018


коне
Екип от ветеринарни специалисти от Областната дирекция по безопасност на храните-Кюстендил ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската планина, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Възложена е и проверка на собственика им Петър Пищалов. След постъпилата информация от доброволци за случая със стадото коне под връх Руен Българската агенция за […]

Екип от ветеринари ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската ...


Фиг. 11
Автоматичният опръскващо окопен агрегат работеше в затворен цикъл, като пестицидът се подава в момента на разпръскване. По този начин се постига намаляване на разхода на работна течност от 5 до 10 пъти, с което се намалява замърсяването на околната среда. От друга страна се постига и точно дозиране на пестицида, […]

40 години механизация на растителната защита


LTU_snimka
Товаренето е една от заключителните операции при различните видове дърводобивни системи. У нас за товарене на сортименти  най-често се използват мобилни хидравлични стрелови кранове или самонатоварващи се автомобили. За товарене на сортименти от временни складове и едроразмерни материали, подходящи за използване са фронталните челюстни товарачи, които имат по-големи производителност, товароподемност, […]

Иновативни технологични и технически решения в дърводобивагора
Инициативата за засаждане на дървета идва от индианците в Америка. Те имали обичай за всяка родена мъжка рожба да се засади по едно дръвче, за което се грижели цял живот. От местното население я възприемат и американците, съзирайки в нея възпитателна стойност. Първият законово регламентиран Празник на залесяването е в […]

93 години Седмица на гората