Daily Archives: 20.03.2018


Image1
Българското председателство е дало възможност на държавите-членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като е приело Заключения на председателството по темата, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. „Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата ОСП, която споделя мнозинството […]

Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие заключения на ...