Daily Archives: 01.03.2018


01031
  100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година. Това е станало ясно от изказването на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на 31-вото общо събрание на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), […]

100 милиона евро за инфраструктура по програмата за развитие на ...