Monthly Archives: март 2018


развъдни асоциации
Ресурс от 5 500 000 лв. е утвърден за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2018 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. През месец март 2018 г. е изготвена нотификация […]

5,5 млн. лева ще получат развъдните асоциации


природни бедствия
Утвърден е финансов ресурс за 2018 г. от 4 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, събщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. От общо утвърдения бюджет по схемата […]

Осигурени са 4 млн. лева за компенсации на щети от ...


коне
По заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасността на храните д-р Дамян Илиев на 29 март са започнали масови проверки на животновъдни обекти, където се отглеждат еднокопитни животни, събшиха от пресцентъра на агенцията. Проверката е във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне […]

Започват проверки на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат ...Media-63791-pic
През тази година празникът на лесовъдската колегия ще се отбележи за 94-ти път. Започва Седмица на гората – 2018 г., която тази година ще се проведе под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. Националното откриване е на […]

Започва Седмица на гората 2018 г.


ДФЗ
Държавен фонд „Земеделие“ – РА организира утре, 30 март 2018 г. (петък) „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в гр. Плевен, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, както […]

Приемна за граждани отваря врати във фонд „Земеделие” – Плевен


Vision_v2_2gether 4 Strong Digital Agriculture_01 JPG
Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ ще се проведе в периода 18-20 април 2018 г. в рамките на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, съобщават от Института за агростратегии и иновации. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие […]

Представители от 15 държави пристигат за „2gether 4 Strong Digital ...7f33176ed0d3b7c8c5711a4e8332f296
Приемът на проекти по ПРСР за инвестиции в улична инфраструктура  стартира на 8-и март и ще продължи до 17:30 часа на 9-и юли 2018 г. Проектни предложения се приемат по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежащите към тях” от общинската […]

В ход е приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура


IMG_0319
Интерактивни игри и занимания за деца са провели експерти и служители от Регионална дирекция по горите – Пловдив съвместно с представители на инициатива „Зелен Пловдив”, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. Събитието е част от националната инициатива „Лесовъд за един ден” и се е провело в рамките на международното изложение „Природа, […]

Експерти и служители от РДГ Пловдив разказаха на деца от ...


CIMG8624
Риболовен празник за децата до 12 години са организирали служителите на Регионална дирекция по горите – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. Деца от всякаква възраст са положили всички усилия, за да уловят някоя и друга риба. Състезанието се е провело на гребната база в Пловдив като заключително събитие в  […]

Риболовен празник за деца организираха от РДГ ПловдивDSC01805
На 27-ми март се откриха изложенията и конференциите EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities, които се организират от Виа Експо в ИЕЦ, София и ще продължат до 29-ти март. „Възможностите на технологиите стават все по-неограничени и достъпни за селското стопанство, бизнеса, общините. Събитията демонстрират многобройните ползи от […]

Запознайте се с нови ресурсно ефективни и рентабилни решения за ...Космически храни
През последните години сублимационното сушене (лиофилизация) се налага като модерно биотехнологично решение при производството на здравословни продукти. Лиофилизацията представлява многофазен процес, включващ: замразяване на биоматериала до ниски температури; предварително изсушаване, когато кристалите на водата сублимират при нагряване в условия на вакуум и десорбция на остатъчната влага. Обект на сублимационното сушене […]

Как се прави храната за космонавти?GGS_sgrada
Националната професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград е наследник на първото горско училище, открито на 01.10.1896 г. в м. Чамкория – Боровец, което от 1911 г. до 1925 г. е преместено и функционира в с. Лъджене – сега квартал на Велинград. Гимназията е единственото в страната училище, […]

Първото горско училище


ЛТУ
В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехническия университет”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове с бенефициент Лесотехнически университет и Седмицата на гората в Лесотехнически Университет на 03.04.2018 […]

Състезание по растителна защита


ЛСЗ
След първата половина на XX в. рязкото изменение на екологичните условия и влошаването на здравето на горските екосистеми налагат да се търси нов подход към практическите потребности и новите предизвикателства пред опазването на горските екосистеми, гарантиращ възобновяването им, прогнозиране и намаляване на последиците от екстремни прояви на природните биотични и […]

Лесозащитна станция СофияАРИБ
Прочетете внимателно инструкциите на етикета и/или листовката преди употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ). Съхранявайте ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкциите на производителите. Защитете се с лични предпазни средства при работа с ПРЗ. Проверявайте и поддържайте в добро състояние техниката за приложение на ПРЗ. Приготвяйте работния разтвор […]

Безопасна употреба на продукти за растителна защита


100_3054
По време на отворените врати на Регионална дирекция по горите – Берковица, сутринта на 26 март, заедно със своите преподаватели са влезли и учениците от 11а клас, специалност „Горско и ловно стопанство“ на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. Организираната среща и работата […]

„Младежко управление“ в Регионална дирекция по горите – Берковица


коне
Екип от ветеринарни специалисти от Областната дирекция по безопасност на храните-Кюстендил ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската планина, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Възложена е и проверка на собственика им Петър Пищалов. След постъпилата информация от доброволци за случая със стадото коне под връх Руен Българската агенция за […]

Екип от ветеринари ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската ...