Архив по дни: 26.10.2017


Елементите на машините и съоръженията работят при различни и много често тежки режими, особено земеделската техника. Тя целогодишно се използват под открито небе и под влиянието на различни агресивни среди и са от най-уязвимите по отношение на корозията и износването на работните органи. Една възможност за намаляване на това износване […]

Организират семининар на тема „Износоустойчиви покрития от композиционни и наноматериали“


По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка […]

Одобрени са дейностите за втория прием по подмярка 7.2. „Инвестиции ...


Горските служители реагират своевременно на всеки подаден сигнал за паднали дървета и счупени клони, които възпрепятстват движението по пътната мрежа в резултат от силните дъждове и силния вятър в община Бургас, съобщават от Изпълнителната агенция по горите. Въпреки лошото време и дъжда, екип на Държавно горско стопанство – Малко Търново […]

Горските служители реагират своевременно на всеки подаден сигнал за паднали ...Министерството на земеделието, храните и горите уведомява, че са предприети всички възможни действия с цел превенция от „Напоителни системи“ ЕАД. Ангажирани са всички ресурси, хора и техника за отводняване на засегнатите територии и недопускане преливането на язовири под контрола на дружеството. Системите работят на пълна мощност, осигурено е денонощно наблюдение […]

Няма застрашени обекти на територията, за която отговаря „Напоителни системи“