Архив по дни: 04.10.2017


Държавен фонд „Земеделие“ приключи с обработването на подадените заявления за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. Одобрени са 86 проекта за финансовата 2018 година, след извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. […]

Одобрени са 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя ...