Архив по дни: 09.10.2017


Споразумение за създаване на Международен консорциум в сферата на науката и образованието между Русенския университет „Ангел Кънчев“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ подписаха ректорите на трите висши училища – проф. д-р Велизара Пенчева, проф. д-р Христо Бонджолов и доц. д-р Мария Паслар. […]

Българо-молдовски образователен консорциум създадоха Русенският, Великотърновският и Тараклийският университети