Архив по дни: 19.10.2017


Горски служители, лесовъди, представители на регионалните дирекции по горите, природните паркове и държавните предприятия участваха в обучение по Горска педагогика за служители и експерти в системата на горите. В рамките на обучението, участниците имаха възможност да споделят своя опит в работата си с деца и да обсъдят с лекторите от […]

Лесовъди от Германия, Австрия и България участваха в обучение по ...


България има пълната подкрепа на Европейската народна партия (ЕНП) за осъществяването на успешно Председателство на Съвета на ЕС в областта на земеделието и храните. Това стана ясно след заседание на експертната група на ЕНП за Многогодишната финансова рамка (МФР), посветено на Общата селскостопанска политика в контекста на МФР след 2020 […]

По време на Българското председателство започва основният дебат за ОСП


Министърът на земеделието храните и горите Румен Порожанов проведе среща с посланика на Катар Н.Пр. Рашид бин Али Хасан Ал-Хатер. Двамата обсъдиха възможностите за инвестиции и двустранно сътрудничество в областта на земеделието и по-специално в животновъдството, съобщиха от презцентъра на МЗХГ. Катар има нуждата от българския опит в животновъдството и […]

Министър Порожанов се срещна с посланика на Катар Рашид бин Али ...Интервю с д-р Цветан Димитров, зам. министър на МЗХГ – Какво е състоянието и бъдещето развитие на сектор „Животновъдство”? – За да говорим за животновъдство, трябва да говорим изобщо за селско стопанство.  Бих искал да започна с това, че брутната добавена стойност, създадена от селското, горското и рибното стопанства през […]

Напредък в развитието на земеделието


Вестник „Земеделска техника“ бр.21 Изтегли Темите на брой двадесет и първи брой /665/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Земеделска наука” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и […]

Вестник Земеделска техника бр.21


ДФ „Земеделие“ преведе над 43,5 млн. лева (43 571 474 лева) по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 година. Платените субсидии покриват 75% от направените разходи по 221 проекта на лозари, поели ангажимент да разширят стопанствата си […]

Лозарите, преструктурирали масивите си през 2017 г., получиха над 43,5 ...