Архив по месеци: март 2023


Солидарността в Европа трябва да е равна, да включва и фермерите, които страдат най-много заради прекомерния внос на зърно. Това каза министърът на земеделието Явор Гечев във Видин по време на протеста на зърнопроизводителите. Той посочи пред стопаните, че от септември досега Министерството на земеделието заедно с производителите алармира неколкократно […]

Министър Явор Гечев: Солидарността в Европа трябва да е равна


Ставките за единица площ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2022 са определени със заповеди на министъра на земеделието Явор Гечев. Разпределението на субсидиите към земеделските производители по различните схеми е следното: о Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) стопаните […]

Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове ...


Ставките за единица площ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2022 са определени със заповеди на министъра на земеделието Явор Гечев. Разпределението на субсидиите към земеделските производители по различните схеми е следното: По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) стопаните […]

Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове ...От 3 април земеделските производители могат да кандидатстват за подпомагане по държавна помощ заради войната в Украйна. Бюджетът на помощта е в размер на 213 млн. лева и представлява 50% от планираното за годината подпомагане по мярката. Датата е определена с цел да се избегнат струпвания на граждани преди насрочените […]

От 3 април земеделските производители могат да кандидатстват за държавна ...


Днес, 23.03.2023г., в Русенския университет бе даден старт на инициативата HR: Rush for practice, чиято цел е да подготви студентите от Факултет „Бизнес и Мениджмънт“ за професията специалист „Човешки ресурси“ (ЧР), чрез решаване на реални казуси. От името на ректорското ръководство и академик Христо Белоев – ректор на Русенския университет, […]

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ...


Русенският университет „Ангел Кънчев“ е висше учебно заведение с дълголетна история. Високите постижения на висшето училище са плод на неуморната работа на студенти и преподаватели. Благодарение на техния всеотдаен труд, университетът е формирал силен потенциал за национално и международно лидерство във висшето образование. Името му е разпознаваемо и авторитетно, както […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПРИМЕР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ...Деветото издание на Националния фестивал „Семе българско” ще се състои на 29 и 30 април в Севлиево. Доказал се през годините като притегателен център за всички, които обичат и ценят родните традиции, Фестивалът отново ще предложи пъстра палитра от възможности за пълноценно използване на свободното време. Наред с утвърдените вече […]

„Семе българско” – традиции и нови преживявания


Държавата провежда целенасочена политика в защита на интересите на земеделските стопани, като полага усилия да осигури нужната подкрепа за животновъдния сектор и в частност за птицевъдството. Това каза заместник-министърът на земеделието доц. д-р Крум Неделков по време Общото годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България. Той посочи, че […]

Заместник-министър Неделков: Защитата интересите на земеделските стопани е целенасочена държавна ...


Необходимо е строго прилагане на националното законодателство, за да бъде опазен дивечовият ресурс. Това каза заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, който откри 27-то издание на Международната изложба „Природа, лов, риболов” и специализираната изложба „Цветна пролет“. Той допълни, че от Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по горите, и с […]

Заместник-министър Чамбов: Необходимо е строго прилагане на националното законодателство, за ...Опазването на горите е изключително важно не само за съхранението на околната среда, но и за живота и здравето на хората. Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов при отбелязването на Международния ден на горите, който по традиция се чества на 21-и март. „Гората ни дарява чист въздух, бистра […]

Заместник-министър Чамбов: Опазването на горите е важно за живота и ...


За периода 12.12.2022 г. – 10.03.2023 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 1408 засилени проверки, извън текущия официален контрол, във връзка със зимния туристически сезон. На териториите на Областните дирекции по безопасност на храните София – град, София – област, Смолян и Благоевград бяха проверявани обекти за […]

БАБХ извърши 1408 проверки в зимните курорти по време на ...


България настоя да бъде увеличен размерът на подпомагане за страната от земеделския резерв на Европейския съюз. Това бе поискано в рамките двустранна среща между заместник-министъра на земеделието Георги Събев и европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски, по инициатива от българската страна. Тя се състоя по време на заседанието на Съвета […]

България настоя да бъде увеличен размерът на подпомагане за страната ...Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на […]

122 проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР ...


България се нареди на второ място по регистрирани храни с традиционно специфичен характер в Европейския съюз, след като днес бе официално вписан и „Суджук Търновски“/„Търновски суджук“. Европейската комисия (ЕК) включи българския „Суджук Търновски“/„Търновски суджук“ в регистъра по схемите за качество на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ). Регистрацията по схемите […]

България е на второ място по регистрирани храни с традиционно ...


През 2016 г., при поемането на поста директор на Добруджански земеделски институт – Ген. Тошево, доц. д-р инж. Илия Илиев си постави за цел целенасочено да работи за издигане на нивото на професионализъм на учените в Института и за превръщането му в по-привлекателно място за реализация на млади научни работници. Шест […]

Младите надежди на аграрната наука в Добруджански земеделски институт – ...„Призовавам за ускоряване на процедурата за вземане на решение за активиране на селскостопанския резерв, с цел подпомагане на най-засегнатите от завишения внос сектори, особено в страните в близост до границата с Украйна“. Това казва министърът на земеделието в писмо до европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски и генералния директор на […]

Министър Гечев призова ЕК за ускоряване на процедурата за активиране ...


Иновативната интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета е създадена от интердисциплинарен научен колектив от учени в областта на растителната селекция от ССА и дистанционните изследвания на земята от БАН. Тя се състои от четири взаимосвързани компонента, чрез които се получава информация за вземане на решения […]

Интегрираната система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни ...


Обучение на представители на контролиращите лица на тема: „Законодателни изисквания в биологичното производство“ се проведе в Министерството на земеделието. Нормативната рамка за сектора беше представена от експерти от дирекция „Биологично производство“. Целта бе да се повишат знанията и уменията на всички страни, отговорни за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 относно […]

Обучение на контролиращи лица за биологично производство се проведе в ...