Архив по дни: 23.03.2023


Днес, 23.03.2023г., в Русенския университет бе даден старт на инициативата HR: Rush for practice, чиято цел е да подготви студентите от Факултет „Бизнес и Мениджмънт“ за професията специалист „Човешки ресурси“ (ЧР), чрез решаване на реални казуси. От името на ректорското ръководство и академик Христо Белоев – ректор на Русенския университет, […]

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ...


Русенският университет „Ангел Кънчев“ е висше учебно заведение с дълголетна история. Високите постижения на висшето училище са плод на неуморната работа на студенти и преподаватели. Благодарение на техния всеотдаен труд, университетът е формирал силен потенциал за национално и международно лидерство във висшето образование. Името му е разпознаваемо и авторитетно, както […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПРИМЕР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ...


Деветото издание на Националния фестивал „Семе българско” ще се състои на 29 и 30 април в Севлиево. Доказал се през годините като притегателен център за всички, които обичат и ценят родните традиции, Фестивалът отново ще предложи пъстра палитра от възможности за пълноценно използване на свободното време. Наред с утвърдените вече […]

„Семе българско” – традиции и нови преживявания