Архив по месеци: февруари 2023


Международното изложение АГРА се наложи като водещо събитие за представяне на модерните техники, технологии, машини и най-добрите вина, както у нас, така и извън страната. Това каза министърът на земеделието Явор Гечев при откриване на форума. АГРА и международните изложби за лозарство и винарство „Винария“ и за храни, напитки, опаковки, […]

Министър Гечев: АГРА е водещото земеделско изложение на международно ниво


44 проектни предложения по процедура чрез подбор№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап […]

44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 11 341 000 лв. по 4 инвестиционни схеми за държавни помощи за 2023 г. С отпуснатия ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми. По схемата „Помощ за инвестиции в […]

Отпускат се общо 11,3 млн. лева за финансиране на одобрени ...Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2023 г. През периода от 2002 до началото на 2014 г. годишният лихвен процент по пряко отпусканите кредити беше в размер на 6%. От 2014 г. този лихвен […]

УС на ДФЗ утвърди 3% годишна лихва по кредити за ...


На свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 3 500 000 лв. за 2023 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи […]

ДФЗ отпуска 3,5 млн. лева за съфинансиране на застраховки на ...


Министърът на земеделието Явор Гечев ще открие международното земеделско изложение АГРА, както и съпътстващите изложби за лозарство и винарство „Винария“ и за храни, напитки, опаковки, машини и технологии „Фудтех“. Официалното откриване е утре (21 февруари) от 11:30 ч., палата № 6 на Международен панаир Пловдив. Международните изложения АГРА, „Винария“ и […]

Министър Явор Гечев ще открие международното изложение АГРА22 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.    „Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес  идеи за кръгова биоикономика” ПРОГРАМА 13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов – Заместник – ректор на Аграрен университет […]

Делова програма на Селскостопанска академия на АГРА 2023През 2023 г. ИНТЕРАГРИ България чества своята първа 10-годишнина, като планира да въведе редица нови услуги и предложения с повече ползи за своите клиенти. В стремежа си да отговори на всяка индивидуална потребност на своите клиенти, компанията непрекъснато обогатява портфолиото си от самоходна и прикачна техника, услуги и консултации за […]

ПОВЕЧЕ ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ИНТЕРАГРИ С БОНУС 10Подсектор „Пчеларство“ ще получи финансова помощ по подмярка 22.1„Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ през 2023 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков при откриването на 20-то издание на Международното изложение „Пчеларство – Плевен 2023“. „Освен секторно […]

Заместник-министър Неделков: Пчеларството ще бъде подкрепено по извънредната помощ за ...


Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе втори транш в размер на над 9 млн. лв. (9 398 646.44 лв.) на 13 602 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Изплатените средства представляват 9,5% от одобрения размер на държавната […]

ДФЗ преведе втори транш от над 9 млн. лева за ...