Архив по дни: 14.02.2023


22 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.    „Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес  идеи за кръгова биоикономика” ПРОГРАМА 13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов – Заместник – ректор на Аграрен университет […]

Делова програма на Селскостопанска академия на АГРА 2023