Архив по месеци: януари 2023


Кабинетът работи като екип и заедно успяхме да овладеем кризите Доказахме, че може да има държава и държавност такава, каквато трябва да бъде. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на откритото заседание на Министерския съвет за отчет на кабинета. И каза, че от встъпването в длъжност на […]

Министър Явор Гечев: Доказахме, че може да има държава и ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и […]

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по ...


През 2023 г., една от водещите фирми за търговия на агротехника в страната, ИНТЕРАГРИ България празнува 10 години от основаването си. По случай юбилея, компанията цели да създаде повече добавена стойност за своите клиенти, с нови услуги и специални предложения през цялата година. Основана през 2013 г., ИНТЕРАГРИ България АД […]

ИНТЕРАГРИ С ПЪРВИ ЮБИЛЕЙ ПРЕЗ 2023 Г.По време на официалните празници Коледа и Нова година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 1658 извънредни проверки, извън текущия контрол, на обекти за търговия на едро и дребно с храни, предприятия за производство, заведения за обществено хранене, пазари и борси. Празничните проверки обхванаха периода от 21.12.2022 г. […]

БАБХ извърши 1658 извънредни проверки по празниците, възбранени са 122 ...


През тази година няма да има загуби на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), предвид преизпълнение на плащанията за 2022 г. по заявления за подпомагане и по проекти, финансирани чрез нея. Това е пета поредна година, през която се постигат финансовите цели и показатели на ПРСР, в […]

И тази година няма да има загуба на средства по ...