Daily Archives: 22.05.2020


Manitou_sn 1
С височина само 1,97 м и ширина 1,49 м, Manitou MLT 420 предлага на фермерите избор от 4 режима на управление и много малък радиус на завиване от 3,06 м. Компактния товарач е идеален за работа в тесни места, MLT 420 е идеалният партньор за товарене на бали, поддържане на […]

Трактор Manitou MLT 420-60 H


Kiril i Metodii
Това е празник без политическа емблема. Той е за всеки българин и славянин беден, богат, млад или стар, този който говори и пише на Кирилицата, всеки, който има свяст да признае великото дело на солунските двама братя Константин Кирил Философ и Методи, празнува деня на българската просвета и култура и […]

24 май-единственият всенароден празник за българите и славяните


405260_
Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на европейските стандарти за обучение по специалностите “Земеделска техника и технологии”, “Аграрно инженерство” и “Растениевъдство” за ОКС “Бакалавър”  и “Магистър”. Специалност  „Земеделска техника и технологии” Основната цел на обучението по специалността “Земеделска […]

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – катедра „Земеделска техника“405260_
В конкурса за есе на тема „Християнските добродетели в живота на младия човек“ участваха студенти от различни форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна от следните специалности: „Бизнес мениджмънт“, „Български език и история“ (Филиал Видин), „Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Ерготерапия“, „Начална училищна педагогика с чужд език”. „Педагогика на обучението по […]

Обявяване на резултатите от конкурса за есе на тема „Християнските добродетели ...